Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Integratie van Solarcentury maakt Statkraft toonaangevend voor zonne-energie

03 mei, 2021

Op deze Internationale Dag van de Zon is Solarcentury officieel geïntegreerd in Statkraft en komt de naam Solarcentury te vervallen. Met deze stap heeft het Statkraft zijn inzet voor zonne-energie versterkt. Met 6 GW aan projecten in ontwikkeling is het bedrijf nu een toonaangevende ontwikkelaar op de Europese markt voor zonne-energie. Statkraft verwierf afgelopen november 100 procent van de aandelen in Solarcentury Holdings en haar dochterondernemingen. Beide bedrijven hebben vestigingen in Nederland en hebben er diverse zonne-en wind projecten in ontwikkeling en beheer.

Statkraft, is de grootste producent van hernieuwbare energie in Europa. Met het verwelkomen van het Solarcentury-team wordt het bedrijf daarnaast ook een toonaangevende ontwikkelaar in de Europese zonne-energiemarkt. Statkraft en Solarcentury sluiten goed bij elkaar aan vanwege de ambities en principes die beide bedrijven volgen. Beide bedrijven zijn gecommitteerd om significant aan de energietransitie bij te dragen en onderschrijven het Klimaatakkoord en de Gedragscode Zon op Land.

Sinds de overname in november 2020 hebben we onze krachten gebundeld en werken we verder aan onze ambitieuze visie gericht op een wereld die volledig draait op hernieuwbare energie. Zonne-energie is de snelst groeiende hernieuwbare energiebron ter wereld. De projecten van Solarcentury bestrijken de meeste markten in Europa en de snelgroeiende in Latijns-Amerika. De overname biedt een grote gecombineerde projectenpijplijn, leidt tot uitbreiding van technische kennis en van activiteiten in onder andere Nederland.

Statkraft heeft als doelstelling om tegen 2025 8 GW aan wind- en zonne-energie te ontwikkelen. Met de overname van Solarcentury eind november hebben de twee bedrijven al aanzienlijke vooruitgang geboekt op weg naar deze doelstelling (zie onder). In de afgelopen zes maanden heeft Solarcentury de bouw van 550 MWp aan projecten voltooid, voor 1,22 GWp aan vergunningen verkregen en plannen ingediend voor nog eens 423 MWp. Wereldwijd is de zonnecapaciteit de afgelopen tien jaar 27 keer gegroeid.

Volgens het ‘lage emissie scenario 2020’ van Statkraft zal zonne-energie naar verwachting vanaf 2035 wereldwijd de grootste en goedkoopste bron van elektriciteit worden en in 2050 goed zijn voor ongeveer 40% procent van de elektriciteitsproductie. De laatste weken hebben we gezien hoe landen wereldwijd hun ambities verhogen: De Europese Unie legde wettelijk de hogere ambitie van 55% broeikasgas emissiereductie vast, het Verenigd Koninkrijk kondigde de doelstelling aan om de uitstoot in 2035 met 78% te verminderen en de VS beloofden om de koolstofuitstoot tegen 2030 te halveren. Om deze doelstellingen te halen zal verdere groei van zonne-energie en de daarmee gepaard gaande innovatie een zeer belangrijke rol spelen.

Niels van der Linden, VP Wind & Solar voor Statkraft in Nederland stelt:  
"We zijn verheugd dat het Solarcentury-team bij Statkraft is gevoegd. De integratie van onze teams zal ons helpen één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie in de wereld te worden. Om de koolstofuitstoot te beperken en af te stappen van fossiele brandstoffen moeten we onze energiesystemen ingrijpend veranderen. Investeringen in hernieuwbare energieproductie - waaronder zonne- en windenergie - en een groener elektriciteitsnet zijn essentieel voor elk land op zijn weg naar een emissievrij energiesysteem."

Evert Vlaswinkel, voormalig managing director EMEA bij Solarcentury en nu SVP Wind & Zon voor Statkraft in Nederland zegt hierover:
"Ons team is verheugd om verder te groeien als onderdeel van Statkraft. In de 22-jarige geschiedenis van Solarcentury heeft het bedrijf ertoe bijgedragen dat zonne-energie mainstream is geworden, en onze projecten hebben 6 miljard kWh aan schone elektriciteit gegenereerd, waardoor meer dan 1,7 miljoen ton CO2-uitstoot is bespaard. Als onderdeel van Statkraft is onze positie op de markt sterker dan ooit als Europa's grootste producent van hernieuwbare energie."

Het team van Solarcentury in Europa en Latijns-Amerika is nu volledig geïntegreerd in de activiteiten van Statkraft.