Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 10 MWh
    Jaarlijkse productie
  • 2.800
    Huishoudens
  • 98.333 ton CO2
    Winst per 25 jaar

Locatie

Het plangebied voor deze zonneweide betreft het gebied ten zuidwesten van Wilbertoord in de gemeente Land van Cuijck. Het plangebied ligt tussen de Provincialeweg N277 en Noordstraat 100.  

Aan de Noordstraat liggen diverse agrarische bedrijven. Het landschap waar de zonneweide gerealiseerd wordt heeft een grootschalig karakter, met als belangrijkste functie landbouw. De agrarische grond is de afgelopen jaren gebruikt voor de teelt van bieten, maïs en aardappelen. Het perceel ligt op minimaal 100 meter van bewoning. 

"Bij zonneweide Wilbertoord in gemeente Land van Cuijck kwam het proces van co-creatie met de omgeving snel op gang. Alle wensen konden verwerkt worden in het plan en na infoavonden en keukentafel gesprekken hadden we binnen afzienbare tijd een definitief ontwerp. Er is geen enkele zienswijze ingediend bij gemeente naar aanleiding van de vergunningaanvraag, dat is wel echt uniek."
Peter van den Groenendaal
Business Development Manager

Samen ontwerpen

Het plan voor zonneweide Wilbertoord is tot stand gekomen door in gesprek te gaan met de direct omwonenden en (digitale) bewonersavonden te organiseren om samen te brainstormen over het ontwerp. 

Mede hiertoe heeft het eerste schetsontwerp een veranderproces doorgemaakt dat met input van de direct omwonenden tijdens de informatieavond is aangepast en later nogmaals naar aanleiding van de persoonlijke gesprekken. Zo is bijvoorbeeld de wens om een meidoorn of beukenhaag aan de zuid– en oostkant van de zonneweide in het plan opgenomen om zo het zicht vanuit de woningen op de zonneweide te ontnemen.

"De gemeente heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2050. Dat betekent dat er een mix aan maatregelen getroffen zal worden waarin de gemeente, haar inwoners, bedrijven en lokale organisaties samen optrekken. Omdat huizen van het gas af gaan en auto’s steeds meer elektrisch zullen gaan rijden moet er meer elektriciteit worden opgewekt dan nu het geval is. Dat kan, maar er is wel werk aan de winkel. Zonne-energie zal zo’n 30 % van de elektriciteit die huishoudens gemiddeld in de gemeente verbruiken gaan opwekken, bij voorkeur op daken en aanvullend op gronden waar een dubbelfunctie gecreëerd kan worden, met name voor de natuurwaarden."

Samen voor een betere biodiversiteit

Circa drie hectare van het gebied zal onbedekt blijven en ruimte bieden voor een natuurlijke inrichting. In dit project zal Solarcentury aan de slag gaan met de aanleg van een dassenakker aan de noordkant van het gebied, voor de dassen uit de dassenburcht in de directe omgeving van het perceel. 

Daarnaast is er besloten om de rijruimte tussen de panelen te vergroten naar 2,2 meter om ook de biodiversiteit onder en tussen de zonnepanelen een impuls te geven.

Low Emissions Scenario

Ons Low Emissions Scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan. Lees verder en neem een kijkje in de toekomst van de energiewereld.

Wilt u meer weten over dit zonnepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Solar Development Nederland