Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Nyrstar II

Netherlands / Zonne-energie / Project

Status Zonnepark: Ontwikkelfase

Zonneweide Nyrstar II wordt het tweede zonnepark op het terrein van Nyrstar te Budel waarmee het huidige zonnepark en haar capaciteit wordt verdubbeld. ‘Nyrstar II’ beslaat 46,6 hectare en bestaat uit 105.000 zonnepanelen. Van de 46,6 hectare zal ruim 5,3 hectare groengebied worden.

De panelen tezamen leveren een vermogen van zo’n 58 MWp en produceren voldoende duurzame elektriciteit voor ruim 12 duizend huishoudens in de regio. Daarnaast wordt een deel van de opgewekte duurzam energie geinjecteerd in de Nyrstar fabriek. Daarmee levert de zonnepark een substantiële bijdrage leveren in de verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Cranendonck en Nyrstar.

 

  • 56 MWh
    Jaarlijkse productie
  • 12.600
    Huishoudens
  • 644,000 ton CO2
    Winst per 25 jaar

Locatie

Het zonnepark komt te liggen op het Duurzaam Industriepark Cranendonck nabij het dorp Budel-Dorplein wat eerder als voorkeur locatie is uitgesproken in het niet-vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast is het volgens de Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven een zogenoemde “no regret” locatie. Dit houdt in dat het zich op dezelfde trede als daken begeeft op de ‘zonneladder’. Zowel het huidge park als de uitbreiding zal voor een deel op het terrein van Nyrstar, gerealiseerd op de gesloten zinkbekkens van de fabriek, op de grens van Noord-Brabant en Limburg komen te liggen. De uitbreiding vindt plaats aan de Oost en Noord zijde van de Nyrstar fabriek.

"Op het huidige park in Budel nestelden afgelopen lente maar liefst 25 paartjes. Ook andere soorten komen er massaal voor. Lokale vogelaars kiezen ervoor om hier te komen, sommigen dagelijks, vanwege de rijkdom aan biodiversiteit, en spotten onder andere al wulpen, graspiepers, klapeksters en roodborsttapuiten, maar ook roofvogels zoals buizerds, torenvalken, en slechtvalken.''[21 januari 2021]"

Peter van den Groenendaal
Senior Business Developer

Samen voor een betere biodiversiteit

Dit park is geplaatst op een oude vuilstort met afval uit de zink-industrie. Deze dumping vond tot 2008 plaats, in een zevental bassins die nu afgedekt en opgehoogd zijn. Qua natuur stelde het gebied weinig voor bij de aanleg van het zonnepark in 2018. Door de ruime plaatsing van de panelen ontstond er een goed afgeschermd gebied, zonder verstoring. Er is in korte tijd een zeer diverse vegetatie ontstaan die tal van insecten aantrekt.

Dat maakt het gebied aantrekkelijk voor insect-etende vogels, die vervolgens weer zorgen voor andere diersoorten.

De veldleeuwerik is een leuk vogeltje dat vroeger overal boven weilanden in de lucht hing te kwetteren maar tegenwoordig bijna uit ons land is verdwenen. Op park Budel nestelden afgelopen lente maar liefst 25 paartjes. Ook andere soorten komen er massaal voor.

Lokale vogelaars kiezen ervoor om hier te komen, sommigen dagelijks, vanwege de rijkdom aan biodiversiteit, en spotten onder andere al wulpen, graspiepers, klapeksters en roodborsttapuiten, maar ook roofvogels zoals buizerds, torenvalken, en slechtvalken. En dit zijn nog maar de vogels: op het park leven ook reeën en ook wilde zwijnen en vossen hebben de weg onder de hekken door kunnen vinden.

Informatieavond zonnepark Nyrstar II - 23 september 2021 19.30-21.00u Budel-Dorplein

Op donderdagavond 23 september organiseren we een digitale informatieavond voor de inwoners van Budel-Dorplein om de ontwikkeling van een tweede zonnepark bij Nyrstar verder te bespreken. U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier. Mocht dit formulier niet werken, kunt u een mail sturen naar jelle.dewindt@statkraft.com. U krijgt uiterlijk een dag van te voren een weblink in uw e-mailbox, waar via u de informatieavond kan volgen.

Aanmelden

Proces

In het najaar van 2020 zijn de eerste keukentafel gesprekken gevoerd met de direct omwonenden. Op basis hiervan is het eerste schetsontwerp gemaakt die tijdens de digitale bijeenkomst voor omwonenden is gepresenteerd. Deze heeft op 20 mei 2021 plaatsgevonden. Er zal in de zomer van 2021 een tweede informatiebijeenkomst plaatsvinden voor zowel de omwonenden als de bredere gemeente.

Low Emissions Scenario

Ons Low Emissions Scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan. Lees verder en neem een kijkje in de toekomst van de energiewereld.

Voor vragen en informatie

contact profile
Peter van den Groenendaal
Business Development Manager