Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Locatie

Aan de zuidkant van A1, ter hoogte van afslag 21 Voorst Zutphen, liggen twee percelen op geringe afstand van elkaar waar Solarcentury in samenwerking met de gemeente Apeldoorn, als grondeigenaar van een van de twee percelen (2,4 hectare), en de grondeigenaar van het andere perceel (1,4 hectare) een zonneweide realiseert. De percelen liggen in het buitengebied grenzend aan de snelweg. Het landschap bestaat uit gras met een agrarische bestemming. Vanaf de spoorlijn aan zuidwestzijde is er voor treinreizigers tussen bestaande bomen door zicht op het gebied. Aan de zuidkant loopt een sloot door het landschap. Vanaf de weg De Kar is er zicht op de zonneweide. De afstand van het zonnepark tot de bebouwde kom (de stad Apeldoorn) is ongeveer 1,5 kilometer. Daarnaast liggen er nog een aantal vrijstaande woningen in het buitengebied, waarvan de afstand tot het zonnepark varieert van 120 meter tot 1,1 kilometer.

Uitgangspunt bij de inpassing van het zonnepark is dat het bestaande landschap wordt gerespecteerd. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met omliggende bebossing en singels en dat bestaande sloten behouden blijven. De panelen worden langs het spoor niet volledig aan het zicht onttrokken, er mag gezien worden dat de gemeente Apeldoorn zich inzet voor duurzame energie.

Feiten & Cijfers

Jaarlijkse productie

Zonnepark Apeldoorn IJsseldijk levert jaarlijks 4.000 MWh aan zonnestroom.

Aantal huishoudens

De zonnestroom die Zonnepark Apeldoorn IJsseldijk opwekt staat gelijk aan het verbruik van 1.138 huishoudens.

CO2 winst

Met de aanleg van dit zonnepark zal ruim 47.000 ton aan CO2 uitstoot worden voorkomen.

Samen ontwerpen

In het ontwerp van de zonneweide zijn de bestaande landschapskenmerken gerespecteerd. Het concept ontwerp - waar tevens rekening is gehouden met de uitgangspunten uit de Gedragscode Zon op Land - is op verschillende momenten aan omwonenden en andere belanghebbenden voorgelegd. De gemeente Apeldoorn zelf heeft in februari 2018 al een aantal aanbevelingen geformuleerd die zijn verwerkt in het ontwerp.

Statkraft zorgt ervoor dat de omgeving ook financieel mee kan profiteren van de komst van de zonneweide.

Samen voor een betere biodiversiteit

Door voldoende ruimte te laten tussen de opstellingen met panelen (2 meter) en aan de randen van de zonneweide  (5 tot 8 meter) is er voldoende plek voor een kruiden- en bloemenrijk grasland wat met name insecten ten goede komt. Insecten, waaronder wilde bijen, hebben het tegenwoordig erg moeilijk, onder andere door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door geschikte inheemse bloemen te zaaien en minimaal 3 insectenhotels te plaatsen aan de randen van de weide, helpen we de insectenpopulatie in het gebied om te kunnen groeien. Naast insecten kunnen ook kleine zoogdieren en vogels voedsel en beschutting vinden op de zonneweide. We richten de zonneweide zo in dat natuurwaarden en biodiversiteit erop vooruit gaan. Tevens zorgen we - bijvoorbeeld door een lichte glooiing te creëren aan de randen - regenwater goed wordt opgenomen in het gebied, wat de bodemkwaliteit ten goede komt.

Tot slot wordt bestaande bebossing en beplanting, zoals de meidoornhaag aan de oostzijde en de bossingel aan de noordzijde, in tact gelaten, wat zowel voor de biodiversiteit als voor de zichtbaarheid van de panelen een functie vervult.

"[1 maart 2021] ''Zonnepark Apeldoorn IJsseldijk is zojuist aangesloten op het net en produceert nu zonnestroom''."

Barry Smits
Project Manager

Low Emissions Scenario

Ons Low Emissions Scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan. Lees verder en neem een kijkje in de toekomst van de energiewereld.

Voor vragen en informatie

contact profile
Harold Vogels
O & M field manager