Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Locatie

Het windpark is gepland op een van de percelen aan de Noordzijde van de A15 in de gemeente Barendrecht, dichtbij het verkeersknooppunt Vaanplein op de grens met Rotterdam-Zuid. Het gebied is in 2012 geoormerkt door de stadsregio Rotterdam als locatie om windenergie op te wekken, wat in 2017 is bevestigd door de Provincie.

Participatie

Samen ontwikkelen

We gaan nu een plan ontwikkelen voor dit windpark. En dat willen we doen in nauwe samenwerking met gemeente Barendrecht, grondeigenaar Staatsbosbeheer, erfpachter Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, omwonenden en andere belanghebbenden. We vinden het belangrijk om wensen uit de omgeving mee te nemen in de plannen.

We zijn in gesprek met de gemeente over de manier waarop we het proces samen vormgeven. De verdere ontwikkeling is afhankelijk van nog te doorlopen procedures. Pas nadat plannen zijn vormgegeven, wordt overgegaan tot aanvraag van vergunning.

  • Locatie

  • Flowers on the location

Contact

Arjan Karreman
Arjan Karreman
Projectontwikkelaar Duurzame Energie