Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Vlagtwedde

Netherlands / Project

Zonneweide Vlagtwedde in gemeente Westerwolde is een van de grootste zonne-energie projecten van Nederland. Statkraft is mede-ontwikkelaar, samen met PowerField. Encavis is de eigenaar van het park. De zonneweide bestaat uit bijna 350.000 panelen op een oppervlakte van ruim 100 hectare. Het zonnepark zal jaarlijks zo’n 104 GWh aan duurzame stroom produceren, voldoende om ongeveer 29.500 huishoudens te voorzien van groene stroom. Zo leveren we een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van gemeente Westerwolde.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente.

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  2019 - 2020

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf Q4 2020

Locatie

De zonneweide ligt aan de Vloeiveldweg, in het buitengebied ten zuidwesten van de plaats Vlagtwedde. Het terrein is gelegen in een grootschalig zandlandschap. Het landschap kenmerkt zich hier door grote kavels en een grote openheid.

De westrand van het terrein ligt grotendeels langs het Mussel A Kanaal. Dit is een 15 meter breed kanaal met aan beide zijden dijken die ongeveer een meter boven het omringende landschap uitsteken. Op de oostelijke dijk bevindt zich ter hoogte van het projectgebied een rand met opgaand groen. Daarmee ligt het park landschappelijk goed ingepast.

Participatie

In overleg met de omwonenden en de lokale energie coöperatie ‘STUW’ zijn er afspraken gemaakt over de vormgeving van het park en over de rol en bijdrage van de omgeving. In overleg met gemeente en bewoners in de omgeving is grenzend aan het zonnepark een blauwe bessenkwekerij gerealiseerd, welke nog eens 24 hectare beslaat. De bessenkwekerij zorgt voor een goede landschappelijke inpassing van het zonnepark en levert naast het zonnepark zelf extra werkgelegenheid op.

"Normaliter is een zonneweide pas echt ‘af’ wanneer de netaansluiting is voltooid. Het komt geregeld voor dat de bouw van de zonneweide al is afgerond en we moeten wachten op de netaansluiting. Met zonneweide Vlagtwedde was het precies andersom. De beide aansluitingen waren al een paar weken gereed voordat de zonneweide werd opgeleverd. Dat de zonneweide daardoor meteen duurzame elektriciteit kon leveren, dat is redelijk uniek."
Thijs Martens
Project Manager

Biodiversiteit

Bij Statkraft is het de praktijk om zonneparken zo aan te leggen dat ze echt natuurwinst opleveren. Dit principe is sinds eind 2019 afgesproken tussen natuurorganisaties en de brancheorganisatie Holland Solar in de Gedragscode Zon Op Land, maar de aandacht voor een natuurlijke inrichting gold bij Statkraft zelf al daarvoor.

Dat betekent dat de panelen goed geplaatst worden, zodat regenwater en zonlicht de bodem onder de panelen bereikt. Maar het betekent vooral dat er ruimte moet zijn voor natuur, met minimaal 25% groen oppervlak naast de panelen. En uiteraard moet dat oppervlak goed beheerd worden; met zo min mogelijk verstoring, geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en beperkt maaien.

Dankzij die ruimte en rust komt op den duur al heel veel goed, maar we geven de natuur ook een zetje door bijvoorbeeld poelen te graven voor amfibieën, bijenhotels te plaatsen en door inheemse en lokaal voorkomende planten en struiken te zaaien en te planten.

Omdat er voor de blauwe bessenteelt bijen nodig zijn worden de groenvlakken ingezaaid met een wildbloemen-mengsel. Dit creëert een geschikte leefomgeving voor bijen. Bij dit project worden ook bijenkasten geplaatst.

Omdat de leefomgeving van de bijen bedreigd is voegt dit ook natuurwaarde toe aan het terrein. Tevens betekent het dat er naast energie en blauwe bessen, ook honing op het terrein wordt geproduceerd.

De natuurlijke inrichting van zonnevelden is een nieuw terrein waar nog veel valt te leren. Statkraft doet mee met een programma van de brancheorganisatie Holland Solar om tot een certificering van natuurlijke zonneparken te komen; het zogenaamde EcoCertified Solarparks project.

Wat feiten op een rij

 • 104 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 29.500
  Huishoudens
 • 100
  Hectare

Gemeente Westerwolde heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn, dat betekent dat er dan net zoveel energie binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt. En dat gaat niet alleen over stroomverbruik, maar ook verbruikte brandstof voor transport en warmte. Zonneweide Vlagtwedde wekt genoeg duurzame stroom op om de huishoudens in de gemeente Westerwolde – waar Vlagtwedde deel van uitmaakt – ruim in hun elektriciteitsbehoeften te voorzien.

 • Flowers on the location

 • Locatie

Heb je vragen of wil je iets met ons delen?

Neem gerust contact met ons op.
Thijs Martens
Project Manager