Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Apeldoorn IJsseldijk

Netherlands / Project

Zonnepark IJsseldijk in gemeente Apeldoorn beslaat in totaal ruim vier hectare en produceert daarmee jaarlijks circa 4 GWh aan groene stroom. Dat is goed voor het verbruik van ongeveer 1.150 huishoudens per jaar. Het park is ontwikkeld in nauwe samenwerking met gemeente Apeldoorn, is eigendom van Encavis en wordt beheerd door Statkraft. Met Zonnepark IJsseldijk en onze andere parken in de regio leveren we een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van gemeente Apeldoorn.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

   

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

   

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf maart 2021

Locatie

Het zonnepark ligt aan de zuidkant van A1, ter hoogte van afslag 21 Voorst Zutphen. Het park bestaat uit twee percelen op geringe afstand van elkaar. De gemeente Apeldoorn is grondeigenaar van één van de twee percelen. De afstand van het zonnepark tot de bebouwde kom (de stad Apeldoorn) is ongeveer 1,5 kilometer.

Participatie

Samen ontwerpen

Met het ontwerp en beheer van het zonnepark zijn de richtlijnen uit de Gedragscode Zon op Land gevolgd. Dat betekent qua fysieke inrichting bijvoorbeeld dat er veel ruimte is voor natuur, er voldoende zon en regen onder de panelen komt zodat de bodem gezond blijft. Tevens gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen of meststoffen.

Conform de code zijn omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het eerste moment betrokken bij het ontwerp. Zo zijn er op verzoek van gemeente en omwonenden enkele bomensingels aangeplant.

Biodiversiteit

Meer natuur

Het zonnepark is zo ingericht dat natuurwaarden en biodiversiteit erop vooruit gaan. Door voldoende ruimte te laten tussen de opstellingen met panelen (2 meter) en aan de randen van het zonnepark (5 tot 8 meter) is er voldoende plek voor een kruiden- en bloemenrijk grasland. Dit komt insecten en vogels ten goede. We zorgen zo ook dat er voldoende regen en zon onder de panelen komt voor een gezonde en levende bodem. Door inheemse bloemen te zaaien en minimaal 3 insectenhotels te plaatsen aan de randen van het zonnepark, helpen we de insectenpopulatie in het gebied. Naast insecten kunnen ook kleine zoogdieren en vogels voedsel en beschutting vinden op het zonnepark.

De bestaande bebossing en beplanting is intact gebleven en wordt nu goed beschermd en beheerd. Aanvullend hebben we een meidoornhaag aan de oostzijde en de bossingel aan de noordzijde aangeplant.

Wat feiten op een rij

 • 4 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 1.150
  Huishoudens
 • 4
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Miguel Moreno
Technical Asset Manager