Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Ermelo Schaapsdijk

Netherlands / Zonne-energie / Project

Zonneweide Ermelo heeft een oppervlakte van circa 7,5 hectare, waarvan 3,75 hectare in gebruik is door geplaatste zonnepanelen. Wat betekent dat er veel ruimte wordt geboden aan natuur en extra beplanting. Het zonnepark produceert jaarlijks voldoende duurzame stroom als het elektriciteitsverbruik van ongeveer 2.500 huishoudens. Daarmee levert de zonneweide een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening in Ermelo.

Het zonnepark is door Statkraft ontwikkeld en sinds 2021 operationeel. Statkraft beheert het park dat sinds januari 2022 in eigendom is van Encavis, een internationale beheerder van duurzame zon- en windprojecten.

Feiten en Cijfers

  • 6,9 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 2.500
    Huishoudens
  • 99.360 ton CO2
    Winst per 30 jaar

Locatie

Het plangebied voor de zonneweide ligt in het buitengebied van de gemeente Ermelo, tussen de A28 en het buurtschap Horst. De grond waar de zonneweide zal komen is onderdeel van het dekzandgebied; ten oosten van het buurtschap Horst liggen meerdere dekzandruggen met daartussen vlaktes van dekzand. Het gebied wordt begrensd door het Schaapsdijkje, een kwekerij en de erven langs de Buitenbrinkweg.

De afstand van de zonneweide tot de bebouwde kom is ongeveer 1 kilometer. De afstand van de zonneweide tot de dichtstbijzijnde woning is 130 meter.

"We zijn erg blij met Gemeente Ermelo die groen licht heeft gegeven voor onze plannen voor Zonnepark Ermelo Schaapsdijk. Netbeheerder Liander gaat speciaal voor dit project een stroomkabel aanleggen naar het stroomstation langs de N302 in Harderwijk."
Pieter Biewenga
Business Development Manager

Samen ontwerpen

Betrekken van de omgeving: Door Statkraft is actief het gesprek aangegaan met de omgeving, in zogenaamde keukentafel gesprekken en een inloopavond. Waarbij in deze gesprekken een beroep is gedaan op de omwonenden om actief mee te denken over de inrichting van de zonneweide. Deze gesprekken hebben geleid tot wezenlijke aanpassingen in het plan

Statkraft zal voor dit park obligaties uitgeven, zodat financieel participeren in dit zonnepark voor alle Ermeloërs mogelijk is. Ermeloërs hebben op deze manier de mogelijkheid om (een deel van) een zonnepaneel te kopen in Zonneweide Schaapsdijk.

Samen voor een betere biodiversiteit

Het is de ambitie van Statkraft om de ecologie op de planlocatie te verbeteren. Mede doordat de bemesting op dit perceel wordt stopgezet en het maai interval wordt verlaagd ontstaat ruim 7 hectare aan verbeterd leefgebied met ecologische meerwaarde.

Daarnaast wordt het perceel aan de randen ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel en wordt gebied ingericht met een elzensingel, knotbomen en pluksgewijs struweel.

Door in de inrichting rekening te houden met het toegankelijk houden van de percelen voor kleine zoogdieren blijft foerageergebied intact. Bovendien ontstaan er wellicht mogelijkheden voor de rugstreeppad. Deze soort wordt aangetrokken door open gebieden met een goed vergraafbare bodem.

"De provincie Gelderland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, en de gemeente Ermelo wil in 2035 klimaatneutraal, en in 2030 energieneutraal zijn. Ermelo valt onder de Regionale Energie Strategie (RES) regio Noord Veluwe. Daarin staat dat de regio ongeveer 0,5 Terawattuur duurzame stroom kan opwekken in 2030. Er zal een mix aan maatregelen getroffen worden waarin de gemeente, haar inwoners, bedrijven en lokale organisaties samen optrekken."

Vragen over dit energiepark?

Miguel Moreno
Technical Asset Manager