Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Ede Lange Rijnsteeg

Netherlands / Zonne-energie / Project

Het plan is ontstaan vanuit de wens van de huidige eigenaar om het perceel wat nu gebruikt wordt als grasland in te zetten voor een zonnepark om de bedrijfsstrategie te versterken.

Solarcentury heeft samen met de grondeigenaar die wens ingevuld met een plan om een zonnepark te realiseren nabij het Binnenveld. Hiermee zal duurzame energie worden opgewekt, wat een belangrijke bijdrage levert aan de opgave van de gemeente, en tegelijkertijd een meerwaarde (financieel, economisch en natuur) zal opleveren voor de omgeving.

  • 14,4 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 5.200
    Huishoudens
  • 172.800 ton CO2
    Winst per 25 jaar

Locatie

Het gebied waar de zonneweide mogelijk zal komen ligt in het buitengebied van Ede, nabij Bennekom, tussen de Lange Rijnsteeg en de Slagsteeg en ten zuiden van de A12. ‘Het Binnenveld’ is historisch gezien voor verschillende doeleinden gebruikt en het landschap heeft door de tijd heen veel wisselingen doorgemaakt. Een zonnepark kan voor een goede overgang zorgen en natuur-inclusief worden ingericht.

De opstelling van de panelen wordt zo laag mogelijk gesitueerd om openheid in het landschap te behouden en zal grotendeels uit het zicht onttrokken worden, tevens zijn er uitstekende mogelijkheden om natuur, biodiversiteit en bodemkwaliteit te verbeteren.

Schetsplan

Statkraft heeft samen met landschapsarchitectenbureau Eelerwoude een eerste schetsontwerp gemaakt van zonnepark Ede Lange Rijnsteeg. Dit schetsontwerp zal in overleg met omwonenden nog worden aangepast.

"''Statkraft is verheugd om bij te dragen aan de doelstellingen voor verduurzaming binnen de Gemeente Ede. Deze zonneparken hebben oog voor biodiversiteit en bieden plaats aan natuurbeleving en multi-ruimtegebruik. Belangstellenden kunnen uiteraard mee-investeren in de lokaal opgewekte schone stroom uit deze zonneparken.'' [16 oktober 2020]"
Martijn van der Veen
Business Development Manager

Samen ontwerpen

Het proces om te komen tot een definitief plan zal altijd – conform de Gedragscode Zon op Land – bestaan uit meerdere gesprekken en brainstormmomenten met omwonenden om te garanderen dat alle ideeën, wensen en bedenkingen gehoord zijn en zoveel mogelijk worden opgenomen in het plan. De direct omwonenden (binnen een afstand van 250 meter) zijn reeds benaderd om een eerste stap te zetten.

Tijdens keukentafelgesprekken wordt één-op-één het plan uitgelegd en worden de eerste reacties opgehaald. Daarnaast organiseren we (interactieve) informatiemomenten waarin collectief over het schetsontwerp wordt gesproken om input op te halen van zowel direct omwonenden als andere belanghebbenden.

Samen voor een betere biodiversiteit

Op dit moment wordt het stuk grasland waar de zonneweide mogelijk komt gebruikt als grasland om melkvee mee van gras te voorzien en om mest op uit te rijden. Met de komst van de zonneweide gaan de natuurwaarden en biodiversiteit van het land er gegarandeerd op vooruit, door de juiste maatregelen te nemen.

Er wordt tenminste 25% van het perceel vrij gehouden voor natuurontwikkeling. Van de 15 hectare grond wordt 5,75 hectare ingezet voor natuur en biodiversiteit. Daarnaast worden de panelen-rijen op ruime afstand uit elkaar geplaatst zodat hier 1,85 hectare kan worden toegewezen aan biodiversiteit.

"De provincie Gelderland heeft in haar Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ aangegeven te streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Provincie Gelderland wil 2030 gebruiken als tussenstap om verder te zijn in het klimaatneutraal zijn dan de landelijke afspraken. Gemeente Ede heeft zichzelf ook ten doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn en alle energie die in de gemeente gebruikt wordt zelf duurzaam op te wekken met zon, wind en biomassa. Voor zonne-energie op land heeft de gemeente de ambitie om voor 2022 40 hectare aan zonneweides binnen de gemeentegrenzen te realiseren. Zonneweide Ede Lange Rijnsteeg kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze opgave."

Vragen over dit energiepark?

Pieter Biewenga
Business Development Manager