Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Beemte-Broekland

Netherlands / Zonne-energie / Project

Zonnepark Beemte-Broekland is 28 hectare groot en produceert circa 27 GWh duurzame energie wordt. Dit is voldoende voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 7.600 huishoudens. Daarmee zal de Zonnepark een substantiële bijdrage leveren in de verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Apeldoorn, waar Beemte-Broekland bij hoort. Het zonnepark is door Statkraft ontwikkeld en sinds 2020 operationeel. Het terrein is in eigendom van vier landeigenaren die de grond voor de duur van 25 jaar hebben verpacht. Statkraft beheert het park dat sinds november 2021 in eigendom is van Encavis, een internationale beheerder van duurzame zon- en windprojecten.

  • 26,7 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 7.600
    Huishoudens
  • 313.000 ton CO2
    Winst per 30 jaar

Locatie

Het zonnepark is gebouwd in het buitengebied ten noorden van Apeldoorn aan de oostkant van de A50, en bestaat uit 8 velden (voormalige weilanden en akkers). De percelen liggen binnen ongeveer 1 kilometer van elkaar vandaan. De percelen van het park ligt op ruime afstand van woningen. De dichtstbijzijnde bebouwde kom is het dorp Vaassen, op zo’n 2,5 kilometer afstand.

Samen ontwerpen

Het definitieve plan voor zonnepark Apeldoorn Beemte-Broekland is tot stand gekomen door gesprekken met omwonenden, belangenpartijen en- behartigers, Waterschap Vallei en Veluwe, omringende agrariërs en de gemeente. Hiervoor zijn we bij deze mensen en organisaties langs gegaan en is er een inloopavond georganiseerd. Er zijn op verzoek van omwonenden en andere belanghebbenden diverse wijzigingen doorgevoerd in de plannen. Zo wordt er een haag geplaatst rondom de zonneweide, en zijn er zonneveldkavels uit het plan gehaald.

Financieel meeprofiteren omwonenden

Omwonenden van de zonneweide hebben samen met ons geïnvesteerd in het project en krijgen nu een zeer mooi rendement. Daarnaast kregen direct omwonenden korting op de aanschaf van zonnepanelen voor hun eigen woning.

 

Meer natuur

Het gebied is ingericht met veel aandacht voor de natuur. Zo zijn er maar liefst 1000 bomen geplant. We hebben gekozen voor een transparant hekwerk met houten palen en begroeiing, wat bijdraagt aan een natuurlijke uitstraling. Voorts wordt dit hekwerk waar mogelijk uit het zicht onttrokken door deze in de bestaande en nieuwe beplanting te plaatsen. Kleine zoogdieren zoals egels kunnen het hekwerk passeren doordat het hekwerk 10 tot 15 centimeter van de grond wordt geplaatst.

Vragen over het beheer van dit energiepark?

Annelies Holthof
Asset Management Nederland