Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Winterswijk Arresveldweg

Netherlands / Zonne-energie / Project

Zonneweide Arrasveldweg beslaat circa 7 hectare en produceert jaarlijks circa 6.9 GWh aan duurzame energie. Dit is voldoende voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 2000 huishoudens. Daarmee levert de zonneweide een substantiële bijdrage in de verduurzaming van de energievoorziening van Winterswijk.

De stichting Vicarie Sancti Nicolai is eigenaar van het landgoed De Batenborgh waarop de zonnepanelen zijn geplaatst. Om de exploitatie van landgoed en stichting te verbeteren, bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en het verbeteren van natuurwaarden is de samenwerking gezocht met Statkraft, voor de ontwikkeling van een zonneweide op de landbouwgrond.

  • 6,9 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 2000
    Huishoudens
  • 82.000 ton CO2
    Winst per 30 jaar

Locatie

Het plangebied voor deze zonneweide betreft een tweetal agrarische percelen ten westen van Winterswijk. De zonneweide ligt nabij de Arrasveldweg en wordt doorsneden door een fietspad. De Arrasveldweg ligt ten oosten van het spoor.

"We kunnen veel doen om mee te gaan in de wensen van de buurt, en dat doen we graag. Het maakt een project beter. Wij zijn te gast, de buurtbewoners weten veel beter wat er speelt. In Winterswijk was het plan om een natuurlijke ‘wilde’ haag om de zonneweide te planten zodat de zonnepanelen minder zichtbaar zijn. Maar buurtbewoners vonden een strakke haag een beter idee omdat er op die plek veel zwerfafval in de berm belandt. We hebben toen naast een strakke haag ook een bankje en een prullenbak in het plan opgenomen om zwerfafval tot een minimum te beperken. Allemaal dankzij ideeën van de directe omwonenden waar we zelf niet zomaar op zouden zijn gekomen."
Peter van den Groenendaal
Business Development Manager

Samen ontwerpen

Het plan voor zonneweide Arrasveldweg is tot stand gekomen door meerdere bewonersavonden, gesprekken met omwonenden, belangenpartijen en -behartigers, Natuurmonumenten, omringende pachters en de gemeente. Er zijn diverse varianten van de plannen opgesteld en wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het participatieproces.

Zo is bijvoorbeeld de wens om een strakke haag langs het fietspad te plaatsen opgenomen, en het creëren van een rustpunt op de kruising van wandel- en fietspad.

"De provincie Gelderland heeft in haar Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ aangegeven te streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Provincie Gelderland wil 2030 gebruiken als tussenstap om verder te zijn in het klimaatneutraal zijn dan de landelijke afspraken. De gemeente Winterswijk heeft een Energievisie Winterswijk vastgesteld in mei 2017. Hierin staat dat de gemeente Winterswijk in 2030 energieneutraal is door middel van 100%, schone, veilige en gezonde energie. Tevens maakt de gemeente Winterswijk onderdeel uit van het Gelders Energieakkoord. In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt deze ambitie samen met de regio verder ingevuld."

Samen voor een betere biodiversiteit

Er zijn insectenkasten geplaatst op de strook naast het fietspad die grenst aan de zonneweide. De insecten hebben baat bij de kruiden en bloemen op de zonneweide en leveren op hun beurt weer een positieve bijdrage door bestuiving.

Voor de voorbijgangers plaatsen we een bankje en een informatiebord, zodat men meer over de werking van de zonneweide kan lezen.

Vragen over dit energiepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Solar Development Nederland