Voorlopig ontwerp zonnepark Stadhoudersmolen

Preliminary design of solar park