Voor overheden

Screenshot zonnepark aerial

Energie speelt een essentieel onderdeel in de economie en biedt het comfort dat hoort bij onze hoge levensstandaard. Nederland moet de door de EU opgelegde doelen voor het opwekken van duurzame energie halen en loopt op dit moment achter. De SDE+subsidie is beschikbaar gesteld om de opwekking van verschillende duurzame energietechnologieën te stimuleren.

Elke provincie en gemeente heeft of werkt aan duurzaamheidsdoelen en -plannen om bij te dragen aan de energietransitie in Nederland. De duurzaamheidsdoelen kunnen worden behaald met verschillende middelen en technologieën, onder meer door energie te besparen en steeds minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Statkraft kan inzicht bieden in hoe gemeentelijke en provinciale plannen en regels kunnen worden aangepast om de ambitieuze doelen sneller te behalen.

Zonneparken zijn een relatief eenvoudige manier om de duurzaamheidsdoelen te behalen en de energietransitie te versnellen. Dankzij de zonneparken wordt er lokaal meer energie geproduceerd uit duurzame bronnen, waardoor congestieproblemen in het elektriciteitsnet kunnen worden opgelost op plaatsen waar veel vraag is.

Betrouwbare commerciële spelers zoals Statkraft helpen bij het ontwikkelen, financieren en bouwen van zonneparken op optimale locaties. Deze zonneparken passen in de ruimtelijke planning van de gemeente of provincie en dekken de toekomstige energiebehoeften.

Voordelen van een Statkraft zonnepark

  • Meer lokaal geproduceerde duurzame energie zonder rechtstreekse kosten voor de lokale overheden.
  • Minder CO2-uitstoot.
  • Bijdrage aan het verminderen van de problemen in het elektriciteitsnet. Hierdoor hoeft er minder geïnvesteerd te worden in regionale verbeteringen aan het net.
  • Lokaal gebruik van duurzame energie via zonneparken die mede worden gefinancierd met de Nederlandse SDE+subsidie. Een deel van de lokale belastinginkomsten, zoals de ODE (opslag duurzame energie), wordt lokaal weer uitgegeven.
  • Hogere inkomsten voor lokale grondeigenaren.
  • Afhankelijk van de locatie en de specifieke condities zet Statkraft een participatieprogramma op voor de bewoners en omgeving.
  • Positieve effecten op de lokale economie.
  • Bewustwording en vergroting van het draagvlak van lokale bewoners van de noodzaak van de energietransitie. Hierdoor kunnen gemeenten meer plannen introduceren voor het bereiken van hun ambitieuze doelen.
  • Inpassing in het landschap. Het ontwerp van het zonnepark is passend bij de beoogde locatie, zodat het milieu en de lokale omgeving worden behouden, beschermd en/of versterkt.

Participatieprogramma voor bewoners

Statkraft biedt lokale bewoners de mogelijkheid om mee te profiteren van de realisatie van een zonnepark. Wij hebben een uitgebreide analyse gemaakt van verschillende participatiemodellen en manieren waarop de gemeenschap kan meeprofiteren. Lokale bewoners kunnen via een energiecoöperatie deelnemen aan het zonnepark met aanzienlijke voordelen voor hen zelf of een financiële bijdrage leveren.

Statkraft betrekt bewoners uit het omliggende gebied van de bouwlocatie vanaf het begin bij het planningsproces en houdt de dialoog continu gaande tijdens de ontwikkeling en realisatie. Dit gebeurt door bewoners uit te nodigen voor planningsvergaderingen, door nieuwsbrieven of flyers te verspreiden, door lokale scholen te betrekken en door een open communicatiekanaal beschikbaar te stellen zodat bewoners rechtstreeks contact kunnen opnemen met ons team.