Voor grondeigenaren

Zonneboer worden

Zonneparken zijn een goed alternatief voor grond die momenteel niet voldoende inkomen genereert. Als u de grond aan Statkraft verhuurt voor het plaatsen van een zonnepark, kunt u uw jaarlijkse inkomsten verhogen.

Tegelijkertijd levert u een bijdrage aan de lokale productie van duurzame energie en hierdoor wordt de uitstoot van CO2 verminderd. U stopt tijdelijk met het gebruik van uw grond voor de huidige doeleinden. Na afloop van de afgesproken huurperiode kunt u de grond weer zelf in gebruik nemen.

Dubbel grondgebruik

Statkraft werkt aan nieuwe oplossingen waardoor grond dubbel kan worden gebruikt. Zonneparken kunnen zodanig worden ontworpen dat begrazing door (klein) vee mogelijk is of andere landbouwactiviteiten kunnen worden uitgevoerd. Ook zou het zonnepark kunnen worden gebruikt voor (tijdelijke) waterberging.

 

Onze processen zijn eenvoudig. Er is weinig inzet van uw kant nodig.

 

Lees meer over onze kernwaarden op Statkraft.com