Zonnepark Lange Runde - operationeel

Statkraft heeft in 2017 het grootste grondgebonden zonnepark gerealiseerd in Nederland op grond die in eigendom is van de gemeente Emmen. De locatie van dit 14,2 MW zonnepark maakt deel uit van een gebied dat oorspronkelijk was bedoeld voor glastuinbouw.

De kassen zijn nooit gebouwd en daarom werd de grond verder gebruikt voor landbouwdoeleinden. Emmen was één van de eerste gemeenten in Nederland met een beleid voor het bouwen van zonneparken om bij te dragen aan de landelijke energietransitie. De gemeente Emmen zag als eigenaar van de grond de voordelen in van het ontvangen van meer huur én van lokaal geproduceerde duurzame energie. 

De eerste gesprekken met de gemeente zijn in 2015 gevoerd, daarna is tegen eind 2016 de vereiste SDE+subsidie verkregen. Binnen een jaar zijn de noodzakelijke bouwvoorbereidingen getroffen en is het park daadwerkelijk gerealiseerd.

Het zonnepark begon op 21 december 2017 energie te leveren aan het lokale elektriciteitsnet. Het park genereert voldoende energie om aan de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ongeveer 4000 lokale huishoudens te voldoen.

In het park staan 118.200 First Solar Series 4 dunne film panelen met elk een vermogen van 120 W. Er zijn vier centrale SMA-omvormers van elk 2,5 MVA die de geproduceerde DC stroom omzetten in AC stroom die aan het lokale elektriciteitsnet wordt geleverd. Het zonnepark is 17 hectare groot en de tafels met modules zijn op het hoogste punt drie meter hoog.

Als onderdeel van onze nieuwe strategie, heeft Statkraft in september 2018 de meerderheid van de aandelen in het zonnepark verkocht aan derden. De meerderheidsaandeelhouder in het zonnepark is nu Blue Elephant Energy, een investeringsmanager welke wind en zonnepark in voornamelijk Noord West Europa aankoopt en exploiteert. Los van het minderheidsaandeel in het zonnepark, blijft Statkraft verantwordelijk voor het onderhouden van de contacten met de lokale stakeholders, terwijl Blue Elephant Energy het zonnepark exploiteert en onderhoudt.