Zonnepark Apeldoorn hoek A50/spoorweg - initiatief

Nederland wil energie steeds meer op een duurzame manier laten opwekken. Om dat deels middels grootschalige zonne-opwek te kunnen invullen, stelde de gemeenteraad van Apeldoorn op 16 januari 2020 het Afwegingskader Zonneparken vast. Het Afwegingskader Zonneparken is een document waarin de voorwaarden staan waaraan de ontwikkeling van zonneparken moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde om te zorgen voor een goede inpassing in het landschap en dat bewoners de kans moeten krijgen om financieel mee te profiteren van de te ontwikkeling van zonneparken in hun omgeving. Het Afwegingskader Zonneparken wijst ook de gebieden in Apeldoorn aan waar de ontwikkeling van zonneparken kansrijk is, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Binnen één van die kansrijk geachte gebieden werkt Statkraft aan een plan voor een zonnepark. De locatie betreft de oksel van de A50 en de spoorlijn richting Deventer met de Woudhuizerweg als oostelijke grens. Het perceel betreft zo'n 30 hectare waar de panelen op circa 18 hectare worden geplaatst. Dit geeft een geinstalleerd vermogen van tussen de 16 en 18 MWp. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van zo'n 3500 huishoudens. Zoals gevraagd in het Afwegingskader zal 50% van het zonnepark beschikbaar worden gemaakt voor lokaal eigendom. De structuur voor deze participatie zijn we aan het uitwerken. Hiervoor is samenwerking met energiecoöperatie DeA gezocht.

Statkraft zal gedurende April 2020 bezig zijn om de direct omwonenden over de plannen te informeren en te consulteren. Middels direct telefooncontact,  een of meerdere online informatie-bijeenkomst(en) en informatiepakketten per post voor diegenen die daaraan de voorkeur geven. Afhankelijk van de mogelijkheden die de online-bijeenkomst biedt danwel de corona situatie zullen vervolgbijeenkomsten worden gepland en aangekondigd. Omdat de informatiegaring en -voorziening sterk wordt beinvloed door de corona-maatregelen, zullen we onze vervolgplanning opmaken en delen na deze periode van lokale procesparticipatie.

Voor meer informatie of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met Willemien van den Hoogen, 06-50690315, willemien.van.den.hoogen@statkraft.com

Willemien is ook betrokken bij Statkraft's andere zonnepark in Apeldoorn - Wenumse Veld, waarover meer informatie op deze site is te vinden.