Onze projecten

  • Zonnepark Lange Runde

    Statkraft heeft in 2017 het grootste grondgebonden zonnepark gerealiseerd in Nederland op grond die in eigendom is van de gemeente Emmen. De locatie van dit 14,2 MW zonnepark maakt deel uit van een gebied dat oorspronkelijk was bedoeld voor glastuinbouw.

  • Zonnepark Wenumseveld

    De voorbereidingen van de bouwfase voor het zonnepark zijn in volle gang. Naast de zoektocht naar een geschikte aannemer voor de bouw van het zonnesysteem, werkt Statkraft ook nauw samen met het waterschap Vallei & Veluwe en is er regelmatig overleg met initiatieven uit de buurt.