Onze projecten

  • Zonnepark Lange Runde - operationeel

    Statkraft heeft in 2017 het grootste grondgebonden zonnepark gerealiseerd in Nederland op grond die in eigendom is van de gemeente Emmen. De locatie van dit 14,2 MW zonnepark maakt deel uit van een gebied dat oorspronkelijk was bedoeld voor glastuinbouw.

  • Bouw in voorbereiding Zonnepark Wenumseveld

    In maart 2020 ontvingen omwonenden informatie over de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van het Zonnepark Wenumseveld. Op dat moment was er nog geen exacte planning bekend, nu hebben we meer inzicht in de planning voor de aanleg van het zonnepark. Graag lichten we dit hieronder toe. Eerst nemen we u in vogelvlucht mee in wat wij de afgelopen maanden hebben gedaan om de aanleg van het zonnepark mogelijk te maken.

  • Zonnepark Apeldoorn hoek A50/spoorweg - initiatief

    Nederland wil energie steeds meer op een duurzame manier laten opwekken. Om dat deels middels grootschalige zonne-opwek te kunnen invullen, stelde de gemeenteraad van Apeldoorn op 16 januari 2020 het…