Onze projecten

  • Zonnepark Lange Runde

    Statkraft heeft in 2017 het grootste grondgebonden zonnepark gerealiseerd in Nederland op grond die in eigendom is van de gemeente Emmen. De locatie van dit 14,2 MW zonnepark maakt deel uit van een gebied dat oorspronkelijk was bedoeld voor glastuinbouw.

  • Zonnepark Wenumseveld

    De Gemeente Apeldoorn beoogt op termijn energieneutraal te worden. Dit betekent dat op jaarbasis evenveel duurzame energie wordt opgewekt als wordt gebruikt. Eén van de pijlers om de doelstelling te bereiken is grootschalige duurzame energie opwekking, wat voor een deel door zon zal gebeuren.