Onze projecten

  • Zonnepark Lange Runde - operationeel

    Statkraft heeft in 2017 het grootste grondgebonden zonnepark gerealiseerd in Nederland op grond die in eigendom is van de gemeente Emmen. De locatie van dit 14,2 MW zonnepark maakt deel uit van een gebied dat oorspronkelijk was bedoeld voor glastuinbouw.

  • Zonnepark Wenumseveld - bouw in voorbereiding

    De voorbereidingen van de bouwfase voor het zonnepark zijn in volle gang. Naast de zoektocht naar een geschikte aannemer voor de bouw van het zonnesysteem, werkt Statkraft ook nauw samen met het waterschap Vallei & Veluwe en is er regelmatig overleg met initiatieven uit de buurt.

  • Zonnepark Apeldoorn hoek A50/spoorweg - initiatief

    Nederland wil energie steeds meer op een duurzame manier laten opwekken. Om dat deels middels grootschalige zonne-opwek te kunnen invullen, stelde de gemeenteraad van Apeldoorn op 16 januari 2020 het…