Zonneteam

Het team werkt vanuit ons kantoor in Amsterdam en bestaat uit personen met verschillende achtergronden en expertises, zowel uit de energiebranche als uit andere branches.

Verschillende teamleden werken al vele jaren bij Statkraft en hebben uitgebreide kennis van de energiebranche. Anderen hebben ervaring met de financiën van de duurzame-energiebranche in Europa, met de Nederlandse regels voor vergunningen en ruimtelijke planning of juist met techniek en andere zaken die nodig zijn voor het bouwen van zonneparken.

Niels van der Linden, Manager Wind & Zon Nederland
Niels werkt al meer dan twaalf jaar op het kantoor van Statkraft Amsterdam en heeft daarbij verschillende functies bekleed: van het handelen in groencertificaten tot het werken aan algemenere activiteiten voor bedrijfsontwikkeling. Hij heeft vijf jaar ervaring met het ontwikkelen en realiseren van zonneparken in verschillende Europese markten.

Manuel Rodriguez Diaz, Manager Projectontwikkeling
Manuel heeft meer dan tien jaar ervaring in de hernieuwbare energie industrie en heeft meer dan 200 MW aan zonne- en windparken alsook opslagprojecten ontwikkeld. Hij heeft projectontwikkelingservaring uit verschillende landen,zoals Spanje, Frankrijk, Turkije en de Verenigde Staten. Hij is sinds November 2018 werkzaam bij Statkraft om de portefeuille aan zonneprojecten in Nederland te vergroten.

 

Tony Ellis, Ontwikkelaar zonneparken
Tony werkt op het hoofdkantoor van Statkraft in Oslo. Hij werkt 24 jaar bij Statkraft en zet zich in om alles wat Statkraft aan kennis en kunde heeft te gebruiken om projecten te realiseren die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Dit omvat verschillende activiteiten: identificatie van potentiële nieuwe projecten, ondersteuning bij het nemen van investeringsbesluiten, inkoopprocessen leiden, het waarborgen van het correct gebruik van procedures voor gezondheid, veiligheid en milieu, het zorgen voor de opvolging  van andere benodigde processen voor het veilig en correct bouwen van zonne-energieprojecten.

 

Willemien van den Hoogen, Ontwikkelaar zonneparken
Willemien werkt al 17 jaar bij Statkraft en houdt zich voornamelijk bezig met het leveren van groene energie in Europa. Willemien speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van het netwerk van partners en grondeigenaren waarmee Statkraft zonne-energieprojecten uitvoert. Zij is een van de eerste contactpersonen voor iedereen die graag een zonnepark wil laten bouwen op zijn of haar grond. In haar privéleven houdt Willemien zich ook veel bezig met fotovoltaïsche zonne-energie (PV). Zij heeft thuis een eigen PV-systeem én is actief lid van de energiecoöperatie Zuiderlicht in Amsterdam.

Arjan Karreman, Ontwikkelaar zonneparken
Arjan is expert in het zoeken naar geschikte locaties voor de ontwikkeling van zonneparken.  Arjan is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die graag een zonnepark wil laten bouwen op zijn of haar grond.

 

Pieter Braakenburg, Financieel Manager
Pieter is verantwoordelijk voor het financieel structuren van onze zonne-energieprojecten en stelt voor elk project een sluitende business case op. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring opgedaan in de financiële sector, onder andere in de duurzame energiesector. In zijn vrije tijd is Pieter actief betrokken bij energiecoöperatie Blijstroom in Rotterdam.

 

Leonardo Moura, Technisch project ontwikkelaar
Leonardo is verantwoordelijk voor alle technische en netaansluitingsgerelateerde aspecten gedurende de ontwikkeling van een zonnepark. Hij heeft ervaring met zonne- en windprojecten vanuit verschillende markten wereldwijd.

 

Valérie van Hagen, Junior Solar Analist
Valérie is verantwoordelijk voor het analyseren van alle nationale, provinciale en lokale beleidsmatige kaders die de randvoorwaarden vormen voor de ontwikkeling van zonneparken. Deze kennis combineert zij samen met Statkraft’s kennis en ervaring om waar mogelijk de beleidsmatige kaders vorm te geven. Valérie heeft ervaring met de business development van zonne-energieprojecten vanuit verschillende Europese markten.

 

Paolo Pizzorni, Technisch Manager
Ervaren professional met meerdere jaren ervaring in de hernieuwbare energie sector in Europa en Latijns Amerika. Paolo heeft hiervoor gewerkt aan het grootste zonnepark in Groot Brittanië, de West Raynham Solar Farm, 50 MW. In zijn huidige rol is hij verantwoordelijk voor de technische analyse en ontwerp van zonneprojecten in Statkraft’s portefeuille.

 

Marcos del Blanco Adan, Zonne-Energie Ingenieur
Marcos heft een technische achtergrond met een master in hernieuwbare energie. Hij is onderdeel van het zonne ontwerp team met meer dan 3 jaar ervaring in het maken van technische ontwerpen van zonneparken over de hele wereld, gebruik makend van specialistische software zoals PVSyst, AutoCAD en DigSilent.