Zonneteam

Het team werkt vanuit ons kantoor in Amsterdam en bestaat uit personen met verschillende achtergronden en expertises, zowel uit de energiebranche als uit andere branches.

Verschillende teamleden werken al vele jaren bij Statkraft en hebben uitgebreide kennis van de energiebranche. Anderen hebben ervaring met de financiën van de duurzame-energiebranche in Europa, met de Nederlandse regels voor vergunningen en ruimtelijke planning of juist met techniek en andere zaken die nodig zijn voor het bouwen van zonneparken.

Niels van der Linden, Manager Zonneprojecten
Niels werkt al meer dan twaalf jaar op het kantoor van Statkraft Amsterdam en heeft daarbij verschillende functies bekleed: van het handelen in groencertificaten tot het werken aan algemenere activiteiten voor bedrijfsontwikkeling. Hij heeft vijf jaar ervaring met het ontwikkelen en realiseren van zonneparken in verschillende Europese markten.

Tony Ellis, Ontwikkelaar zonneparken
Tony werkt op het hoofdkantoor van Statkraft in Oslo. Hij is regelmatig in het kantoor van Statkraft Amsterdam te vinden. Hij werkt 24 jaar bij Statkraft en zet zich in om alles wat Statkraft aan kennis en kunde heeft te gebruiken om projecten te realiseren die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Dit omvat verschillende activiteiten: identificatie van potentiële nieuwe projecten, ondersteuning bij het nemen van investeringsbesluiten, inkoopprocessen leiden, het waarborgen van het correct gebruik van procedures voor gezondheid, veiligheid en milieu, het zorgen voor de opvolging  van andere benodigde processen voor het veilig en correct bouwen van zonne-energieprojecten.

 

Willemien van den Hoogen-Bakker, Ontwikkelaar zonneparken
Willemien werkt al 17 jaar bij Statkraft en houdt zich voornamelijk bezig met het leveren van groene energie in Europa. Willemien speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van het netwerk van partners en grondeigenaren waarmee Statkraft zonne-energieprojecten uitvoert. Zij is een van de eerste contactpersonen voor iedereen die graag een zonnepark wil laten bouwen op zijn of haar grond. In haar privéleven houdt Willemien zich ook veel bezig met fotovoltaïsche zonne-energie (PV). Zij heeft thuis een eigen PV-systeem én is actief lid van de energiecoöperatie Zuiderlicht in Amsterdam.

Floor Pennink-de Blocq van Kuffeler, Ontwikkelaar zonneparken
Floor levert dankzij haar uitgebreide kennis op het vlak van techniek en projectmanagement een belangrijke bijdrage aan het team. Samen met Willemien is Floor het eerste aanspreekpunt voor iedereen die graag een zonnepark wil laten bouwen op zijn of haar grond. Floor heeft altijd oog gehad voor het belang van duurzame energie. In 2003 heeft zij een CO2 neutrale woning gerealiseerd. De 40 zonnepanelen heeft zij zelf op het dak geïnstalleerd.

Pieter Braakenburg, Financieel Manager
Pieter is verantwoordelijk voor het financieel structuren van onze zonne-energieprojecten en stelt voor elk project een sluitende business case op. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring opgedaan in de financiële sector, onder andere in de duurzame energiesector. In zijn vrije tijd is Pieter actief betrokken bij energiecoöperatie Blijstroom in Rotterdam.

Arjan Karreman, Ontwikkelaar zonneparken
Arjan is in 2006 bij Statkraft komen werken en is betrokken geweest bij de duurzame energieprojecten van Statkraft op het gebied van CO2 reductie. Arjan is nu verantwoordelijk voor het identificeren van projectlocaties die hij zoekt met behulp van geavanceerde IT-systemen en databases. Hij houdt contact met netbeheerders om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor het aansluiten van nieuwe zonneparken en helpt om de kosten voor dergelijke aansluitingen zo laag mogelijk te houden.