Zonneparken in Nederland

Solar panele

Grondeigenaren, zowel privaat als publiek, kunnen profiteren van het opwekken van zonne-energie.

Het potentieel aan grootschalige zonneparken kan worden ontwikkeld omdat zonne-energiesystemen steeds goedkoper worden en dankzij de beschikbare SDE+subsidie (subsidie van overheidswege ter ondersteuning van de productie van duurzame energie).

Statkraft huurt grond voor het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van zonneparken. Grondeigenaren kunnen meer inkomsten genereren terwijl zij bijdragen aan de productie van lokale duurzame energie waardoor de COuitstoot wordt verminderd. Daarnaast ondersteunen zij de lokale en landelijke overheid bij het realiseren van de energietransitie.

Voordelen van samenwerken met Statkraft

  • Een bedrijf met meer dan 120 jaar ervaring op het gebied van grootschalige productie van duurzame energie.
  • Financieel stabiel omdat het bedrijf in handen is van de Noorse staat. Er is geen externe projectfinanciering nodig, bijvoorbeeld van banken, zodat wij snel aan de slag kunnen met het bouwen van uw zonnepark.
  • Een verantwoordelijke en betrouwbare partner met hoge normen op het gebied van kwaliteit en bedrijfsethiek.
  • Duidelijke en eenvoudige processen waarmee wij u ontzorgen.
  • Statkraft ontwikkelt niet alleen nieuwe zonneparken, maar speelt ook een belangrijke rol op de stroommarkt. Wij hebben alle kennis in huis om de opgewekte elektriciteit terug te leveren aan het net of om deze te leveren aan klanten in de buurt.
  • Wij huren de grond gedurende een periode van meer dan 20 jaar. Na deze periode kan de grond opnieuw worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel.
  • Betrouwbare langetermijn inkomsten voor uw grond.