Infographic

Elements of a solar park
  • Zonnepanelen zetten zonlicht om in gelijkstroom
  • Om hogere voltages te bereiken en daarmee de stroomverliezen te beperken, worden zonnepanelen in serie verbonden via zogenaamde “strings”
  • In grotere systemen kunnen er ook parallele verbindingen gemaakt worden tussen strings waarvoor zogenaamde “combiner boxes” gebruikt worden welke soms ook eigen monitoring systemen hebben
  • De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom welke voldoet aan de eisen van het elektriciteitsnet. Voor grotere systemen is soms een transformator nodig tussen de omvormer en het elektriciteitsnet