Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

  • 8.000 MWh
    Jaarlijkse productie
  • 2200
    Huishoudens
  • 100.000 ton CO2
    Winst per 25 jaar

Locatie

De gewenste locatie voor dit zonnepark is het buitengebied tussen Olland, Sint-Oedenrode en Schijndel – historisch beter bekend als de ‘Schijndelsche Heide’. Gelegen aan de hoek van de Schootsedijk en Gagel, de voorgestelde locatie omvat circa 9 ha en bevindt zich in een gebied met een halfopen landschap. Met het oog op de plaatselijke culturele en ecologische waarde is het doel een initiatief te realiseren dat aansluit bij de kenmerken van het gebied.

 

Zonnepark Schootseweide.JPG

Samen verkennen

Op dit moment verkennen we alle mogelijkheden voor de realisatie van dit zonnepark. Samen met de omgeving en andere groepen die er belang bij hebben, bespreken we ontwerpideeën. Door middel van persoonlijke en groepsgesprekken proberen wij een beter inzicht te krijgen in alle elementen die van belang zijn voor dit initiatief. Samen proberen we ook wegen te vinden om de baten te kunnen delen. Waar vaak gestreefd wordt naar 50% financiële deelname, is het onze ambitie om een project te realiseren waarbij 100% financiële deelname wordt bereikt. Hiermee willen we bijdragen aan de groene ambitie van de gemeente Meierijstad en haar bewoners.

Betere biodiversiteit

Wij vinden het belangrijk dat het zonnepark ecologisch verantwoord wordt ingepast binnen het huidige landschap. Daartoe zoeken we naar oplossingen die bijdragen aan de flora en fauna van het gebied. Hierbij laten we ons adviseren door lokale verenigingen, ecologen en houden we zoveel mogelijk rekening met omwonenden.

 

Informatieavond terugkijken

Op 20 mei 2021 hebben wij een digitale informatieavond georganiseerd om onze ideeën te introduceren. Wij hebben tijdens deze avond uw vragen en suggesties ontvangen. U kunt hier de informatiebijeenkomst terugkijken.

Wilt u meer weten of meedenken over dit zonnepark?

Wij voorzien u graag van alle informatie. Ook zijn we benieuwd naar uw ideeën hierover, zodat we er samen een mooi project van kunnen maken.
contact profile
Karim Kamal
Projectontwikkelaar

Blijf op de hoogte of denk met ons mee!

Onze kracht

Lokaal sterk

Al ruim 20 jaar helpen we gemeenschappen in Nederland met de energietransitie.

Ruime expertise

Statkraft staat voor Noorse betrouwbaarheid met internationale ervaring in het opwekken en leveren van schone energie.

Grootste producent

We zijn Europa’s grootste producent van hernieuwbare energie en ontwikkelen wereldwijd zonneparken.

Wat betekent een zonnepark voor u?

Eerlijk en transparant zijn, is belangrijk bij de aanleg van een zonnepark. Daarom gaan we in gesprek met alle partijen, waaronder landeigenaren, omwonenden en overheden. Want alleen samen kunnen we verduurzamen.

Zonneparken

Voor u als landeigenaar

Wilt u naast uw gewas of vee ook geld verdienen met zonne-energie? Dan is een zonnepark op uw grond een mooie oplossing. Als financieel stabiele partij kunt u bij Statkraft rekenen op een stabiele bron van inkomsten uit uw land. Bovendien maakt u hiermee een grote stap in duurzaam ondernemen. Weten wat zonne-energie u kan opleveren?

voor landeigenaar

Voor u als omwonende

Verduurzamen doen we vanuit een gezamenlijk belang: een leefbare omgeving voor nu en een schonere toekomst voor volgende generaties. Met minder CO2- uitstoot en meer hernieuwbare energie. Kortom, duurzaam doen we samen. Daarom gaan we altijd in gesprek met omwonenden over onze zonneparken. Doet u mee?

lees meer

Voor overheden

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van alle verbruikte elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen komt. Die gezamenlijke doelstelling brengen we graag lokaal in te praktijk. Als staatsbedrijf kennen we het politieke speelveld en kunnen we goed schakelen tussen ambitieuze doelstellingen en realistische kaders.

Voor meer informatie over hoe Statkraft in het algemeen uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar ons privacybeleid, onze gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid