Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kerncijfers

 • 8.700 MWh
  Jaarlijkse productie
 • 2.500 Huishoudens
  Gemiddeld energiegebruik
 • 100.000 ton CO2
  Winst per 25 jaar

Het initiatief 

 

Locatie

De gewenste locatie voor dit zonnepark is het buitengebied tussen Olland, Sint-Oedenrode en Schijndel – historisch beter bekend als de ‘Schijndelsche Heide’. Gelegen aan de hoek van de Schootsedijk en Gagel, de voorgestelde locatie omvat circa 9 ha en bevindt zich in een gebied met een halfopen landschap. Met het oog op de plaatselijke culturele en ecologische waarde is het doel een initiatief te realiseren dat aansluit bij de kenmerken van het gebied.

Hoe komt zonnepark Schootseweide tot stand?

Een zonnepark wordt niet zomaar neergezet, hier gaat een lang proces aan vooraf. Praten met alle betrokkenen in de omgeving van het zonnepark staat hierbij centraal. Daarom kunt u er zeker van zijn dat we bij de realisatie van een zonnepark zorgvuldig rekening houden met de belangen die in de omgeving spelen. 

Schetsontwerp maken

Statkraft onderzoekt als initiatiefnemer hoe zonnepark Schootseweide het beste vorm kan krijgen. Onze eerste stap was het maken van een schetsontwerp. Deze vormde het uitgangspunt om gesprekken met de omgeving van het zonnepark te voeren. Het gaf ons inzichten in wat zij van ons ontwerp vonden – en wat hun ideeën en belangen zijn.

We begonnen met één-op-één-gesprekken en vervolgens organiseerden we een informatieavond, zodat de bredere gemeenschap zich ook uit kon spreken. Zo kunnen wij het ontwerp steeds beter maken. Bijvoorbeeld door het ontwerp zó aan te passen dat het gevoel van openheid van het gebied behouden blijft.

Natuur de ruimte geven

Een belangrijk element van ons ontwerp is versterking van de natuur in het gebied waar het park komt. Dat betekent: veel ruimte voor groen. We stellen voor om aan de zuid-, west- en noordzijde van het zonnepark groenstroken te maken waar struweel- en akkerbloemen groeien. Zo creëren we een leefomgeving en voedselbron voor struweelvogels.

Ook verbeteren we de natuurwaarde van de bestaande landschapselementen, door rondom de sloten brede stroken met akkerbloemen te maken. De bodem van het gebied houden we gezond door te zorgen voor voldoende ruimte tussen de rijen panelen.

 

Samen profiteren

Statkraft vindt het niet alleen belangrijk om de gemeenschap te betrekken bij de planvorming van het initiatief, maar ook om de baten te delen tijdens de levensduur van het project. Om dit te bereiken wordt gestreefd naar een project dat voor 100% in lokale handen is. Momenteel wordt onderzocht hoe deze ambitie het best kan worden gerealiseerd.

Tijdlijn

 • Projectverkenning door gemeente

  Selectie uitvoerders & bepalen aanpak

  Q3 2020

 • Introductie aan omgeving

  Actief informeren & ophalen input

  Q2 2021

 • Uitwerking met omgeving

  Dialoog: invulling terrein, financiële deelname & overige onderwerpen

  Q3 2021

 • Afronding projectvoorstel

  Indienen vergunningsaanvraag

  Q4 2021

   

Informatieavond 9 september 2021

Op 09 september 2021 hadden wij een fysieke informatieavond georganiseerd in het gemeenschapshuis de Loop'r. Tijdens deze avond deelden we onze ideeën over landschappelijke inpassing en over financiële participatie. Dit evenement werd georganiseerd met verzoek van de Dorpsraad Olland en in samenwerking met Energie Coöperatie Meierijstad.

Hieronder kunt u de presentatie van de avond terugkijken. Een verslag van de avond volgt nog.

Informatieavond 20 mei 2021

Op 20 mei 2021 hebben wij een digitale informatieavond georganiseerd om onze ideeën te introduceren. Wij hebben tijdens deze avond uw vragen en suggesties ontvangen. U kunt hier de informatiebijeenkomst terugkijken.

Blijf op de hoogte

Heeft u nog vragen? Gelieve contact op te nemen:

contact profile
Karim Kamal
Projectontwikkelaar

Onze kracht

Lokaal sterk

Al ruim 20 jaar helpen we gemeenschappen in Nederland met de energietransitie.

Ruime expertise

Statkraft staat voor Noorse betrouwbaarheid met internationale ervaring in het opwekken en leveren van schone energie.

Grootste producent

We zijn Europa’s grootste producent van hernieuwbare energie en ontwikkelen wereldwijd zonneparken.

Voor meer informatie over hoe Statkraft in het algemeen uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar ons privacybeleid, onze gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid

Meer informatie

 • Voor overheden

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van alle verbruikte elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen komt. Die gezamenlijke doelstelling brengen we graag lokaal in te praktijk. Als staatsbedrijf kennen we het politieke speelveld en kunnen we goed schakelen tussen ambitieuze doelstellingen en realistische kaders.