Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

  • 8 MWh
    Jaarlijkse productie
  • 2200
    Huishoudens
  • 100.000 ton CO2
    Winst per 25 jaar

Locatie

De gewenste locatie voor dit zonnepark is het buitengebied tussen Olland, Sint-Oedenrode en Schijndel op ongeveer 9 hectare grond. Het gebied is historisch beter bekend als de ‘Schijndelsche Heide’ en is onderdeel van het jonge heide-ontginningslandschap. Een recreatiegebied met een halfopen landschap en beplanting rondom. Onze ambitie is om het zonnepark goed inpasbaar met behoud van bestaande beplanting vorm te geven.


Samen verkennen

Op dit moment verkennen wij alle mogelijkheden voor de realisatie van dit zonnepark. Samen met belanghebbenden, zoals omwonenden bespreken we ontwerpideeën. Ook organiseerden we al een informatieavond en onderzoeken we hoe de gemeenschap kan meedelen in de opbrengst. Waar vaak gestreefd wordt naar 50% eigenaarschap van een energiepark, is onze doelstelling 100% eigendom voor de lokale gemeenschap. Ook staan wij open voor andere ideeën, zoals een gebiedsfonds. Hoe dan ook willen we bijdragen aan de groene ambitie van de gemeente Meierijstad en haar bewoners.

 

Samen voor betere biodiversiteit

Wij vinden het belangrijk dat het zonnepark ecologisch verantwoord wordt ingepast binnen het huidige landschap. Zo willen we bijvoorbeeld de grond eronder beplanten waardoor het leefgebied van Stuweel vogels en insecten verbetert. Hierbij laten we ons adviseren door lokale verenigingen, ecologen en houden we zoveel mogelijk rekening met omwonenden.

 

Wilt u meer weten of meedenken over dit zonnepark?

Wij voorzien u graag van alle informatie. Ook zijn we benieuwd naar uw ideeën hierover, zodat we er samen een mooi project van kunnen maken.
contact profile
Karim Kamal
Projectontwikkelaar

Wat betekent een zonnepark voor u?

Eerlijk en transparant zijn, is belangrijk bij de aanleg van een zonnepark. Daarom gaan we in gesprek met alle partijen, waaronder landeigenaren, omwonenden en overheden. Want alleen samen kunnen we verduurzamen.

Zonneparken

Voor u als landeigenaar

Wilt u naast uw gewas of vee ook geld verdienen met zonne-energie? Dan is een zonnepark op uw grond een mooie oplossing. Als financieel stabiele partij kunt u bij Statkraft rekenen op een stabiele bron van inkomsten uit uw land. Bovendien maakt u hiermee een grote stap in duurzaam ondernemen. Weten wat zonne-energie u kan opleveren?

voor landeigenaar

Voor u als omwonende

Verduurzamen doen we vanuit een gezamenlijk belang: een leefbare omgeving voor nu en een schonere toekomst voor volgende generaties. Met minder CO2- uitstoot en meer hernieuwbare energie. Kortom, duurzaam doen we samen. Daarom gaan we altijd in gesprek met omwonenden over onze zonneparken. Doet u mee?

lees meer

Voor overheden

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van alle verbruikte elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen komt. Die gezamenlijke doelstelling brengen we graag lokaal in te praktijk. Als staatsbedrijf kennen we het politieke speelveld en kunnen we goed schakelen tussen ambitieuze doelstellingen en realistische kaders.