Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Feiten & Cijfers

 • 12 MWh
  Jaarlijkse productie
 • 3.500
  Huishoudens
 • 6000 ton CO2
  Winst per 25 jaar

Opstelling en dubbel landgebruik

De ruim 22.000 zonnepanelen worden opgesteld in een vaste, op het zuiden georiënteerde kantelinstallatie met een omvang van 12 tot 14 MWp. Door de ruime rijafstand van deze zuidelijk opgestelde installatie heeft hemelwater de kans om grond onder de panelen te bereiken. Dat versterkt de bodemkwaliteit en maakt agrarische activiteiten mogelijk. Zo kan de grond dubbel benut worden.

Locatie

Het zonnepark is gepland naast de snelweg A50, tussen Apeldoorn en Zwolle. Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Epe: aan de Oenerweg tussen de A50 en de Grift.

"Ik zie het als mijn persoonlijke ambitie om een blijvende duurzaamheidspartner te zijn van de gemeente Epe. Wat mij betreft zijn we hier niet enkel voor de aanleg van Zonnepark de Horst, maar dragen we ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. We willen samen met de omgeving waarde toevoegen voor mens en natuur."
Yusuf Kilic
Project Developer Zon

Participatie

Verduurzamen doen we vanuit een gezamenlijk belang: een leefbare omgeving voor nu en een schonere toekomst voor volgende generaties. Met minder CO2- uitstoot en meer duurzame energie. Volledige transparantie over de realisatie van het zonnepark richting de omgeving is een belangrijk vertrekpunt voor de keuzes die we maken. Daarnaast vergroten we de betrokkenheid bij omwonenden, door de mogelijkheid te bieden om financieel mee te profiteren. Bij de realisatie van Zonnepark de Horst staan transparantie en financiele participatie dan ook hoog op de agenda. Enkele voorbeelden op een rij:                                                                                                   •   

 • Er is een lichtreflectie, geluidsreflectie en een ecologisch onderzoek uitgevoerd om de impact van het park op de omgeving te toetsen. De uitkomsten zijn verwerkt in een 3D animatie en vervolgens doorontwikkeld tot een virtual reality platform. Dit biedt direct omwonenden de gelegenheid om door een VR-bril te ervaren hoe de landschappelijke inpassing er in 2023 uit zal zien.
 • Voor de direct omwonenden (binnen een straal van 200 meter) is er een omwonendenregeling opgesteld om thuis energiebesparende maatregelen te kunnen treffen.
 • Alle andere inwoners in de gemeente Epe hebben recht op een investering via de lokale energiecoöperatie.
 • We zoeken voor de realisatie van het zonnepark zoveel mogelijk de verbinding met lokale partijen.
 • We streven ernaar om tot een samenwerking te komen voor lokaal eigenaarschap, zodat minstens de helft van het zonnepark in het bezit komt van de gemeenschap in Epe.

 

Biodiverstiteit

Epe streeft naar een klimaatneutrale gemeente in 2030. Statkraft draagt hieraan bij met de ontwikkeling van dit zonnepark. Waarbij 30% van het plangebied is gereserveerd voor het versterken van biodiversiteit en ecologische verbinding langs de Grift . We creëren een brede natuurzone met flauwe oever en brede rietkraag aan, aantrekkelijk voor reptielen en amfibieen. Verder beplanten we de directe omgeving met inheemse beplanting en verzorgen een brede strook bloemrijk grasland, wat een fijn habitat vormt voor vele insectensoorten. Om de bodemkwaliteit op het park te verbeteren en verdichting van de bodem te voorkomen, is gekozen voor een draagconstructie zonder zware betonnen fundering.

 

Zonnepanelen

 • Panelen zuidgericht.
 • Afstand tussen tafels voor voldoende zonlicht op bodem.
 • Maximale hoogte paneel t.o.v. maaiveld 2,3 meter.
 • Voorkomen verdichting bodem door geen zware betonnen fundering voor de draagconstructie te gebruiken.

 

Ecologie

 • Langs de Grift een in totaal 20 meter brede natuurzone. Bestaande uit 15 meter aan te leggen struweel en een flauwe natuurvriendelijke oever van 5 meter breed langs De Grift.
 • Langs de Grift komt een brede rietkraag en wordt aantrekkelijk voor reptielen en amfibieën.
 • Het hekwerk is fauna passeerbaar; de das heeft zo weinig als mogelijk last van het hekwerk.

 

Wilt u meer weten over dit zonnepark?

Yusuf Kilic
Project Developer Zon
Telefoon
0614323568