Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Blaakweg Harskamp (vergunningsfase)

Netherlands / Zonne-energie / Project

Statkraft ontwikkelt in Harskamp (gemeente Ede) de zonneweide Blaakweg. Het gebied beslaat zo’n 10 hectare, waarvan 5 hectare door panelen wordt bedekt. 2,3 hectare zal als natuur zal worden ingericht. Het park levert voldoende duurzame elektriciteit voor ruim drieduizend huishoudens. De locatie is mede gekozen omdat een zonneweide op deze plek voor het grootste deel aan het zicht onttrokken kan worden dankzij een natuurlijke omzoming.

De vergunningsaanvraag ligt vanaf 24 juni voor 6 weken ter inzage (zie op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl; zoek op naam ‘Blaakweg’)
Hieronder leest u meer over de plannen en het participatieproces met de buurt om tot een definitief plan te komen.

Beleid gemeente rond zonne-energie

Het zonnepark wordt ontwikkeld in lijn met het beleid van de gemeente Ede. Dit beleid bevat het streven om in 2050 energieneutraal te zijn en net zoveel duurzame energie lokaal op te wekken als in Ede gebruikt wordt. Om dit mogelijk te maken biedt de gemeente ruimte aan initiatieven die duurzame energie opwekken, waaronder zonnevelden.

Ieder kon tot de zomer van 2020 plannen voor zonneweides bij de gemeente indienen. De plannen zijn vervolgens getoetst aan de Wind en Zonnewijzer van de gemeenteraad. In oktober 2020 heeft het Edese gemeentebestuur met instemming van de gemeenteraad het project voor de zonneweide aan de Blaakweg geselecteerd.

 • 10 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 3000
  Hiushoudens
 • 160.000 ton CO2-reductie
  Winst per 25 jaar

Locatie

Het gebied voor de zonneweide ligt aan de Blaakweg in het buitengebied van Ede, bij het dorp Harskamp. Het plangebied is ca 10 Ha groot.

Ontwerp in goed overleg

Op 24 juni 2021 is de vergunningsaanvraag ter inzage gegaan. Tijdens een reeks informatieavonden in de periode 2020 en 2021 heeft Statkraft het plan toegelicht en besproken. Suggesties van omwonenden zijn overgenomen in de planvorming, zoals over het beheer van de houtwal.

Profijt van omwonenden

Het uitgangspunt van Statkraft is dat omwonenden financieel kunnen meeprofiteren van de opbrengsten. Hiervoor zijn de opties besproken met omwonenden. Het volgende is hiervan de uitkomst en wordt aangeboden:

 • Bewoners rond het park krijgen de optie om obligaties te nemen met een laag-risico rendement van circa 3,5% per jaar. Statkraft biedt de helft van het eigen vermogen aan, met een minimum van 250.000 euro.
 • Het bedrijf doet gedurende 15 jaar een bijdrage in een lokaal energiefonds van 50 cent per geproduceerde MWh aan zonnestroom. Dit levert ongeveer € 5.000,- per jaar op. Dit bedrag wordt aangeboden aan de lokale buurtverenigingen. Omwonenden krijgen een korting indien ze klant worden van de landelijke energieleverancier die de zonnestroom van Statkraft afneemt. Deze korting bedraagt 500 gratis kWh voor 5 jaar.
 • Aan 100 bewoners die in de buurt van de zonneweide wonen, wordt een korting van 50% verleend voor een particuliere PV-installatie voor de eigen woning (maximaal 20 panelen per huishouden).
 • Naast materieel meeprofiteren willen we het park ook maximaal openstellen voor de omgeving. We bieden basisscholen in Wekerom en Harskamp een programma aan met rondleidingen op het park waar zal worden verteld over de werking, de opbrengst en de natuurwaarden. Daarnaast bieden we een informatiepakket aan en de optie voor gastlessen.

Meer natuur

Een versterking van de natuur en een goede inpassing binnen het landschap zijn kernwaarden voor onze zonneparken. Daartoe heeft Statkraft ook de gedragscode zon op land ondertekend die is opgesteld met natuur- en milieuorganisaties en strikte eisen bevat om te zorgen voor een toename van de natuurwaarden met de komst van een zonnepark.

Met de gemeente Ede is afgesproken dat 20% van het plangebied ingezet moet worden voor het versterken van natuurwaarden en biodiversiteit. Met de 2,3 hectare natuur geven we hier ruim invulling aan. Op slechts de helft van het oppervlak van het 10 hectare grote park zullen panelen komen (5 hectare). Er is veel ruimte tussen de rijen panelen zodat zonlicht en regenwater de bodem bereiken en deze gezond en levend houden. Tevens is er 2,3 hectare aan natuur. Het plangebied is aan de noordzijde grotendeels omsloten door een boerderij. Hier komt een kruiden- en bloemrijk grasveld. Aan de noordoostkant komt een brede zone met struiken en bomen en aan de zuidoostzijde komt een natuurvriendelijke oever. Aan de zuidzijde komen knotwilgen. De bestaande houtwal aan de westzijde blijft intact. Er komen nestkasten bij de panelen voor mussen en kwikstaarten en voor vleermuizen. Tevens passen we ecologisch maaibeheer toe.

"‘Zonnepark Blaakweg is een prachtige ontwikkeling waar duurzame opwek en het versterken van biodiversiteit hand in hand gaan’"

Pieter Biewenga
Business development manager

Wilt u meer weten over dit zonnepark?

Neem dan contact op met
contact profile
Pieter Biewenga
Business Development Manager

Wat betekent een zonnepark voor u?

Eerlijk en transparant zijn, is belangrijk bij de aanleg van een zonnepark. Daarom gaan we in gesprek met alle partijen, waaronder landeigenaren, omwonenden en overheden. Want alleen samen kunnen we verduurzamen.

zonneparken

Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat de realisatie van een zonnepark vragen oproept. Daarom helpen we u graag met antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Lees meer

Voor u als landeigenaar

Wilt u naast uw gewas of vee ook geld verdienen met zonne-energie? Dan is een zonnepark op uw grond een mooie oplossing. Als financieel stabiele partij kunt u bij Statkraft rekenen op een stabiele bron van inkomsten uit uw land. Bovendien maakt u hiermee een grote stap in duurzaam ondernemen. Weten wat zonne-energie u kan opleveren?

voor landeigenaar

Voor u als energiecoöperatie

Wilt u aan de slag met een eigen zonne- of windpark? Maak de stap naar duurzaam samen met Statkraft. Dan kunt u rekenen op alle technische kennis, juridische hulp en ruime expertise van de energiemarkt. Gebruik onze slagkracht voor uw groene ambities! We zijn benieuwd naar uw plannen.

lees meer

Voor u als omwonende

Verduurzamen doen we vanuit een gezamenlijk belang: een leefbare omgeving voor nu en een schonere toekomst voor volgende generaties. Met minder CO2- uitstoot en meer hernieuwbare energie. Kortom, duurzaam doen we samen. Daarom gaan we altijd in gesprek met omwonenden over onze zonneparken. Doet u mee?

lees meer

Onze kracht

Lokaal sterk

Al ruim 20 jaar helpen we gemeenschappen in Nederland met de energietransitie.

Ruime expertise

Statkraft staat voor Noorse betrouwbaarheid met internationale ervaring in het opwekken en leveren van schone energie.

Grootste producent

We zijn Europa’s grootste producent van duurzame energie en ontwikkelen wereldwijd zonneparken.

Met energie vooruit

Statkraft loopt voorop in de overgang naar volledig duurzame energie. Want wij geloven dat we slimmer kunnen omgaan met onze aarde. Daarom ontwikkelen wij al ruim 125 jaar duurzame innovaties en ondersteunen wij lokale initiatieven. Samen met de gemeenschap halen we duurzame energie uit zon, wind en water.