Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Wenumseveld in Apeldoorn

Netherlands / Zonne-energie / Project

Dit zonnepark gaat niet alleen zorgen voor hernieuwbare energie op grote schaal, maar wordt ook mooi landschappelijk ingepast. We versterken de omgeving met veel groen en diervriendelijke oplossingen.

Initiatief

Zonnepark Wenumseveld is een initiatief van Statkraft. Wij willen lokaal bijdragen aan het opwekken van duurzame energie en tegelijkertijd het leefgebied rondom versterken.

Onderzoek en belanghebbenden

We hebben onderzoek gedaan naar flora en fauna in het gebied, cultuurhistorie, archeologie en de bodem. Daarnaast hebben wij in 2018 gesproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Ook hebben wij goed gekeken naar eisen en aanbevelingen van de gemeente en adviezen van de welstandscommissie. In 2019 kregen wij vervolgens een omgevingsvergunning. Daarmee is ons ontwerp en plan voor een mooie landschappelijke inpassing goedgekeurd.

Natuurbehoud en bouw

Natuurbehoud is belangrijk. Zo laten wij een ecologische verbindingszone aanleggen door Waterschap Vallei en Veluwe. Daarbij onderneemt Statkraft allerlei initiatieven om het leefgebied te versterken. Denk aan het planten van diverse soorten bomen, inzaaien van grasland of begrazing door schapen. Verder beperken we de impact van het zonnepark op het leefgebied van zoogdieren. Dat doen we door het plaatsen van diervriendelijke hekken met passeerruimte voor kleinere dieren. Een deel van het zonnepark wordt op dit moment gebouwd.

Feiten & Cijfers

 • Startdatum

  In verband met de aanwezigheid van een dassenburcht op het grondgebied van het zonnepark—heeft Statkraft in lijn met de Wet natuurbescherming, de werkzaamheden stilgelegd. Lees het laatste nieuws voor meer informatie.

 • Vermogen

  Levert straks met ruim 16 megawatt (MW) stroom aan 4200 huishoudens in de omgeving.

 • Grootte

  Zonnepark Wenumse Veld wordt 20 hectare groot.

 • Ontwikkelingsfase

  Bouw in voorbereiding

Wat betekent een zonnepark voor u?

Eerlijk en transparant zijn, is belangrijk bij de aanleg van een zonnepark. Daarom gaan we in gesprek met alle partijen, waaronder landeigenaren, omwonenden en overheden. Want alleen samen kunnen we verduurzamen.

Zonneparken

Voor u als landeigenaar

Wilt u naast uw gewas of vee ook geld verdienen met zonne-energie? Dan is een zonnepark op uw grond een mooie oplossing. Als financieel stabiele partij kunt u bij Statkraft rekenen op een stabiele bron van inkomsten uit uw land. Bovendien maakt u hiermee een grote stap in duurzaam ondernemen. Weten wat zonne-energie u kan opleveren?

Voor Landeigenaren

Voor u als omwonende

Verduurzamen doen we vanuit een gezamenlijk belang: een leefbare omgeving voor nu en een schonere toekomst voor volgende generaties. Met minder CO2- uitstoot en meer hernieuwbare energie. Kortom, duurzaam doen we samen. Daarom gaan we altijd in gesprek met omwonenden over onze zonneparken. Doet u mee?

Voor omwonenden

Voor overheden

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van alle verbruikte elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen komt. Die gezamenlijke doelstelling brengen we graag lokaal in te praktijk. Als staatsbedrijf kennen we het politieke speelveld en kunnen we goed schakelen tussen ambitieuze doelstellingen en realistische kaders.

Voor overheden

Wilt u meer weten over dit zonnepark?

Neem contact op met onze solar team. We helpen u graag verder.
contact profile
Willemien van den Hoogen
Business Development Manager Zon
contact profile
Arjan Karreman
Projectontwikkelaar Zon

Onze kracht

Lokaal sterk

Al ruim 20 jaar helpen we gemeenschappen in Nederland met de energietransitie.

Ruime expertise

Statkraft staat voor Noorse betrouwbaarheid met internationale ervaring in het opwekken en leveren van schone energie.

Grootste producent

We zijn Europa’s grootste producent van hernieuwbare energie en ontwikkelen wereldwijd zonneparken.

Met energie vooruit

Statkraft loopt voorop in de overgang naar volledig hernieuwbare energie. Want wij geloven dat we slimmer kunnen omgaan met onze aarde. Daarom ontwikkelen wij al ruim 125 jaar duurzame innovaties en ondersteunen wij lokale initiatieven. Samen met de gemeenschap halen we hernieuwbare energie uit zon, wind en water.

Lage emissie scenario

Ons lage emissie scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan.

Lees meer