Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 26.514 MWh
    Jaarlijkse productie
  • ruim 8000
    Huishoudens
  • Ruim 90.000 ton CO2
    winst per 25 jaar

Locatie en inrichting

In de hoek van de A50 en de spoorlijn richting Deventer ligt het perceel waar Statkraft een zonnepark wil realiseren. Op dit moment is het gebied landbouwgrond.

Ons streven is om het zonnepark in te richten in twee delen:

1. Een deel met zonnepanelen

De openheid van het gebied blijft behouden door het park op afstand (20 meter vanaf de slootkant) van de Woudhuizerweg en op ooghoogte te plaatsen (panelen zijn maximaal 1.45 meter hoog). Aan de zuidoostelijke kant van het perceel komen geen zonnepanelen en dit blijft landbouwgrond. Door struweelhagen te plaatsen, zorgen we dat het zonnepark niet goed zichtbaar is.

2. Een permanent deel met natte natuur

De 5 hectare permanente nieuwe natuur sluit aan op de bestaande natte natuur van Landgoed Woudhuizen. Het grootste deel van het natuurgebied zal bestaan uit nat bos met een poel. In het natte bos komen soorten voor als elzen en wilgen. Een klein deel van het bos zal worden ingericht als voedselbos.

 

Communicatie met belanghebbenden

Na gesprekken met belanghebbenden is het oorspronkelijk beoogde terrein teruggebracht met een kwart. Ook zijn een aantal kleinere wijzigingen gedaan, waardoor omwonenden een vrijer uitzicht behouden. Dit hebben we gedaan naar aanleiding van informatiesessies in april 2020 en 2021 en persoonlijke gesprekken met een aantal omwonenden.

De 5 hectare permanente natuur hebben we toegevoegd na een aantal bijeenkomsten met de gemeente. Ook zijn er contacten geweest met het Waterschap Vallei en Veluwe en met de zuidelijke ‘buur’ Natuurmonumenten. Na een eerste voorlopige indiening van aanvraag en stukken in juli dit jaar, zijn begin december de laatste definitieve stukken aan de vergunningsaanvraag toegevoegd. Het plan zal op de agenda staan van de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) van 13 of 20 januari 2022. Daarna neemt de Raad een beslissing, wat gevolgd wordt door een periode van 6 weken waarin het plan ter inzage ligt en er formeel op gereageerd kan worden. Na beantwoording van eventuele zienswijzen zal het College zich nog eens over het plan buigen. Hierna volgt nog een PMA, die staat nu gepland voor 12 mei 2022. Vervolgens beslist de Raad.

 

Lokaal eigendom

We werken samen met lokale energie coöperatie deA om 50% lokaal financieel eigendom in te vullen. Hiermee kunnen inwoners van Apeldoorn profiteren van de komst van zonnepark Woudhuis.

Wilt u meer weten? Volg ons webinar op 6 januari 2022

Om 19.30 organiseren Statkraft en deA een informatief webinar. We brengen u dan graag op de hoogte van de plannen voor het zonnepark. Daarnaast horen we of u interesse heeft om op een later moment in het park te investeren.

Wilt u meer weten?

Wij voorzien u graag van alle informatie.
Willemien van den Hoogen
Business Development Manager Zon

Onze kracht

Lokaal sterk

Al ruim 20 jaar helpen we gemeenschappen in Nederland met de energietransitie.

Ruime expertise

Statkraft staat voor Noorse betrouwbaarheid met internationale ervaring in het opwekken en leveren van schone energie.

Grootste producent

We zijn Europa’s grootste producent van hernieuwbare energie en ontwikkelen wereldwijd zonneparken.

Wat betekent een zonnepark voor u?

Eerlijk en transparant zijn, is belangrijk bij de aanleg van een zonnepark. Daarom gaan we in gesprek met alle partijen, waaronder landeigenaren, omwonenden en overheden. Want alleen samen kunnen we verduurzamen.

zonneparken

Voor u als landeigenaar

Wilt u naast uw gewas of vee ook geld verdienen met zonne-energie? Dan is een zonnepark op uw grond een mooie oplossing. Als financieel stabiele partij kunt u bij Statkraft rekenen op een stabiele bron van inkomsten uit uw land. Bovendien maakt u hiermee een grote stap in duurzaam ondernemen. Weten wat zonne-energie u kan opleveren?

voor landeigenaar

Voor u als omwonende

Verduurzamen doen we vanuit een gezamenlijk belang: een leefbare omgeving voor nu en een schonere toekomst voor volgende generaties. Met minder CO2- uitstoot en meer hernieuwbare energie. Kortom, duurzaam doen we samen. Daarom gaan we altijd in gesprek met omwonenden over onze zonneparken. Doet u mee?

lees meer

Voor overheden

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van alle verbruikte elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen komt. Die gezamenlijke doelstelling brengen we graag lokaal in te praktijk. Als staatsbedrijf kennen we het politieke speelveld en kunnen we goed schakelen tussen ambitieuze doelstellingen en realistische kaders.

lees meer

Voor u als energiecoöperatie

Wilt u aan de slag met een eigen zonne- of windpark? Maak de stap naar duurzaam samen met Statkraft. Dan kunt u rekenen op alle technische kennis, juridische hulp en ruime expertise van de energiemarkt. Gebruik onze slagkracht voor uw groene ambities! We zijn benieuwd naar uw plannen.

lees meer