Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Twence

Netherlands / Zonne-energie / Project

Status Zonnepark: Monitoring

Zonnepark Twence beslaat 20 hectare, ongeveer 34 voetbalvelden, en genereerd jaarlijks circa 15,4 MWh aan stroom. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 4.500 huishoudens. Statkraft bouwde het zonnepark in tijd van 5 maanden. In oktober 2018 werd de eerste groene energie geleverd aan het openbare net.

Zonnepark Twence is eigendom van Afvalverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo en ligt direct buiten de hekken van het bedrijventerein.

  • 17,5 MWh
    Jaarlijkse productie
  • 4500
    Huishoudens
  • 180.000 ton CO2
    Winst per 30 jaar

Locatie

Het gebied waar de zonneweide zal komen ligt ten noordoosten van Winterswijk tussen de Masterveldweg en de landgrens met Duitsland. De grond waar de zonnepanelen op geplaatst zullen worden is grotendeels grasland met een landbouwbestemming. De omgeving bestaat uit landbouwgrond en bebossing. Het buitengebied van Winterswijk is dunbevolkt.

De zonneweide komt op zo’n 40 meter afstand van de dichtstbijzijnde woning. Op de tussenliggende strook van 30 meter wordt beplanting aangebracht zodat de zonnepanelen uit het zicht van de omwonenden worden onttrokken. Onderaan deze pagina leest u meer over de landschappelijke inpassing en het ontwerpproces dat wij samen met omwonenden hebben doorlopen.

Samen voor een betere biodiversiteit

Bij Solarcentury is het de praktijk om zonneparken zo aan te leggen dat ze echt natuurwinst opleveren. Dit principe is sinds eind 2019 afgesproken tussen natuurorganisaties en de brancheorganisatie Holland Solar in de Gedragscode Zon Op Land, maar de aandacht voor een natuurlijke inrichting gold bij Solarcentury zelf al daarvoor.

Dat betekent dat de panelen goed geplaatst worden, zodat regenwater en zonlicht de bodem onder de panelen bereikt. Maar het betekent vooral dat er ruimte moet zijn voor natuur, met minimaal 25% groen oppervlak naast de panelen. En uiteraard moet dat oppervlak goed beheerd worden; met zo min mogelijk verstoring, geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en beperkt maaien.

Low Emissions Scenario

Ons Low Emissions Scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan. Lees verder en neem een kijkje in de toekomst van de energiewereld.

Voor vragen en informatie

Peter van den Groenendaal
Business Development Manager