Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Waterkracht

Bij Statkraft hebben we 125 jaar ervaring op het gebied van waterkracht. In deze vorm van hernieuwbare energie zijn we in Europa de grootste producent van elektriciteit uit waterkracht in Europa.

Het grootste deel van onze elektriciteitsproductie halen we uit waterkracht, een energiebron met vele voordelen. Waterkracht is hernieuwbaar, schoon, betrouwbaar, flexibel en kan vele generaties voorzien van goedkope elektriciteit uit lokale hulpbronnen. Waterkracht produceert geen luchtverontreinigende stoffen en heeft de laagste uitstoot van broeikasgassen (BKG) van alle vormen van energieopwekking.

In Noorwegen is 99 procent van alle opgewekte energie afkomstig van waterkracht. Wereldwijd is waterkracht goed voor ongeveer een zesde van de totale elektriciteitsvoorziening.

Waterkracht in cijfers

  • 335
    waterkrachtcentrales
  • 53,4 TWh
    totale waterkrachtproductie
  • 14.399 MW
    geïnstalleerd vermogen

De batterij van hernieuwbare energie voor Europa

Waterkracht is een zeer flexibele en stabiele energiebron. Water kan worden opgeslagen in reservoirs (stuwmeren) totdat het nodig is, waardoor snelle veranderingen in de productie en lage start- en stopkosten mogelijk zijn. Goed geregelde reservoirs kunnen binnen een uur flexibiliteit op korte termijn bieden, maar ook flexibiliteit op lange termijn over dagen, weken en seizoenen. Dit maakt waterkracht bijzonder geschikt voor een toekomstig energiesysteem waarin energie uit wind en zon zal fluctueren.

Waterfall in Dörverden, Germany
Two men standing on dam
Photo: Lars Petter Pettersen

The Ringedal dam in Norway

Onze ambities op het gebied van waterkracht

De Noordse portefeuille is een unieke en belangrijke bron van flexibele en stabiele energie. Onze waterkrachtcentrales gaan al een poos mee. Daarom willen we blijven investeren in de modernisering ervan om deze portefeuille concurrerend en winstgevend te houden.

We richten ons ook op het optimaliseren en beschermen van de waarde van onze waterkrachtcentrales buiten de Noordse regio en willen groeien door middel van geselecteerde overnames en swaps die goed aansluiten bij de rest van de portefeuille.

People and generator
Photo: Lars Petter Pettersen

Hylen hydropower plant in Norway

Hoe onze waterkrachtcentrales werken

Het principe achter de productie van waterkracht is het gebruik van de energie van stromend water. Veel waterkrachtcentrales hebben waterreservoirs. In sommige drainagesystemen hebben we meerdere achter elkaar geplaatste waterkrachtstations zodat de energie in het water meerdere keren wordt gebruikt voordat het water de zee instroomt. In het station drijft het water een turbine aan. Deze turbine produceert mechanische energie die in een aggregaat wordt omgezet in elektrische energie. Waterkrachtcentrales zonder reservoir worden vaak centrales van het type run-of-the-river genoemd.