Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Onze benadering van innovatie

Bij Statkraft willen we werken aan een wereld waarin elke industrie, elk bedrijf en elk huishouden wordt voorzien van hernieuwbare energie. Innovatie vormt de kern van deze ambitie.

Om aan de groeiende vraag naar energie te kunnen voldoen, de temperatuur op onze planeet onder het breekpunt te houden en de energiekloof te dichten voor de bijna een miljard mensen in de wereld die nog steeds geen toegang hebben tot elektriciteit, moeten we het niet hebben over hernieuwbare energie als een deel van de oplossing. We moeten het hebben over hernieuwbare energie als dé oplossing.

Innovatie is vanaf de start onze kern geweest en zal dat ook in de toekomst blijven. Met onze kennis en kunde en onze bereidheid om nieuwe zakelijke kansen te ontwikkelen, verkeren wij in een uitstekende positie om een leidende rol te kunnen spelen.

Het is onze ambitie om samenwerkingsverbanden aan te gaan die industriële sectoren ver buiten onze eigen sector transformeren, nieuwe marktoplossingen tot volle wasdom brengen en hernieuwbare energie op nieuwe manieren toepassen. Ons leiderschap op het gebied van nieuwe technologieën bepaalt mede de wijze waarop anderen kunnen worden gestimuleerd om hun uitstoot te verminderen.

Pioniers op het gebied van wind- en zonnetechnologie

Om onze activiteiten op het gebied van wind- en zonne-energie uit te breiden, richten we ons op het versterken van het concurrentievermogen van Statkraft voor toekomstige investeringen. Op het gebied van windenergie werken we er hard aan om de kosten te verlagen en de productie gedurende de levensduur van het windmolenpark te verhogen. We moeten nieuwe innovatieve oplossingen testen en instrumenten en methoden ontwikkelen om de locatiekeuze te verbeteren en de exploitatie en het onderhoud te optimaliseren. Op het gebied van zonne-energie streven we ernaar om bovenop opkomende technologieën te zitten, instrumenten te ontwikkelen om onze technologie en locatiekeuze te ondersteunen en simulatie- en optimalisatie-instrumenten te ontwikkelen voor het vormgeven van installaties.

Geavanceerde biobrandstof

De transportsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door middel van geavanceerde biobrandstoffen uit niet-eetbare biomassa ontstaat de mogelijkheid om fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare alternatieven en bij te dragen aan het koolstofvrij maken van de transportsector. Silva Green Fuel, een joint venture tussen Statkraft en Södra, bouwt momenteel een demonstratie-installatie voor de productie van geavanceerde biobrandstof van de tweede generatie.

Waterstof voor groene industrie en transport

Groene waterstof kan fossiele brandstoffen vervangen voor de opwekking van elektriciteit en warmte, als brandstof voor zwaar transport en als grondstof in industriële processen en producten. Waterstof, dat een opslagcapaciteit heeft die aanzienlijk hoger is dan die van batterijen, en tegelijkertijd de voor het klimaat schadelijke CO2-uitstoot helpt verlagen, kan een sleutelrol spelen in toekomstige energiesystemen. We onderzoeken daarnaast hoe brandstofceltechnologie en ammoniak kunnen bijdragen aan uitstootvrije energiesystemen.

Kennis als basis

De energiesector bevindt zich midden in een snelle transitie met ingrijpende technologische, politieke en marktgerelateerde veranderingen. Het is belangrijker dan ooit om te begrijpen hoe het energiesysteem zich ontwikkelt en dit begrip te gebruiken voor onze zakelijke beslissingen en besluitvorming ten aanzien van innovatie.

Door technologische ontwikkelingen op de voet te volgen en op basis van specifieke analyses en grondige studies, krijgen we steeds meer inzicht in het marktpotentieel en de kosten van toekomstige technologieën. Ons competente analyseteam kijkt voor alle markten waar Statkraft actief is niet alleen naar technologieën op het gebied van energieopwekking, maar bestudeert ook technologieën op het gebied van energieopslag, verwarming en koeling, en transport.

Op grond van deze kennisbasis stippelen we onze strategie uit, ontwikkelen we onze marktanalyse en geven we vorm aan onze benadering van innovatie en bedrijfsontwikkeling.