Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Roerdalen Hobertsveld

Netherlands / Zonne-energie / Project

Statkraft ontwikkelt Zonneveld Hobertsveld in de gemeente Roerdalen. Dit zonnepark van bijna 16 MWp zal duurzame elektriciteit opwekken voor ongeveer 5.100 huishoudens. Hiermee leveren we een forse bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en verduurzaming van de gemeente Roerdalen. Het ontwerp van Zonneveld Hobertsveldweg is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de grondeigenaren, omwonenden en energiecoöperatie Duurzaam Roerdalen.

Batterij en zon op dak

Op het zonnepark realiseren we batterijopslag van 22 MWh aan opgesteld vermogen in acht containerbatterijen. Hierdoor kan opgewekte energie worden opgeslagen, waardoor we belasting van het elektriciteitsnetwerk terugdringen.

Op korte afstand van het zonnepark staat een kas voor de teelt van kersen en aardbeien. Deze zullen we helpen verduurzamen met aanleg van een middenspanningaansluiting voor zonnepanelen, zodat deze eerder is gerealiseerd dan netbeheerder Enexis kan waarmaken.

 

  • 15,3 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 5.100
    Huishoudens
  • 7.658 ton CO2
    Winst per 25 jaar

Locatie

Het projectgebied ligt aan de Waarderweg in Sint Odiliënberg, tussen de grote boscomplexen van “Het Sweeltje”, “Het Boord” en “de Linnerheide”.

 

Illustration

Samenwerking met de omgeving in realisatie van het park

Statkraft werkt samen met omwonenden, energiecooperatie Duurzaam Roerdalen, andere samenwerkingspartners en de gemeente. In 2023 zet Statkraft de inschrijving voor de financiële participatie in gang. Verder organiseren we een bezoek met rondleiding op de geplande locatie van het zonnepark voor geinteresseerden uit de omgeving. Nadat vergunning is verleend door de gemeente, kan de bouw van het zonnepark starten in het voorjaar van 2024.

 

"We werken nauw samen met energiecooperatie Duurzaam Roerdalen. Zij weten als geen ander wat belangrijk is voor inwoners van Roerdalen. Zo gaf de energiecoöperatie aan agrarische teelt met opwek van zonne-energie te willen combineren. En daar luisteren we naar. Daarom worden op een gedeelte van het zonneveld asperges gecombineerd met zonnepanelen."
Céline Berserik
Business Development Manager Solar

100% lokaal eigendom

De samenwerking met energiecoöperatie Duurzaam Roerdalen zorgt ervoor dat omwonenden financieel profiteren van de komst van Zonneveld Hobertsveld. We streven samen naar 100% eigendomsoverdracht aan de lokale omgeving, waardoor omwonenden risicodragend kunnen investeren en meebeslissen over het zonnepark. Een deel van het financieel rendement zal ten goede komen aan een omgevingsfonds, waar vanuit duurzame projecten zoals groene daken van woningen in Roerdalen gerealiseerd kunnen worden.

Nog meer lokale meerwaarde

We vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken bij het zonnepark. Daarom laten we zoveel mogelijk werkzaamheden, zoals aanplant, civiele en elektrotechnische werkzaamheden en onderhoud, lokaal uitvoeren.

Om ook een volgende generatie mee te nemen in het belang van de energietransitie, organiseren we gastlessen over de energietransitie, de rol van zonne-energie, duurzaamheid en ecologie. We verwelkomen basischolen en middelbare scholen uit de omgeving voor rondleidingen op het zonnepark, dragen bij aan een educatieprogramma en bieden stageplekken.

Om deze kennis breder beschikbaar te stellen, richt Statkraft een rustpunt met een informatiepaneel in aan de 1e Hobertsweg. Door de aanplant van fruitbomen creëren we een openbare plukweide.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie in een bijzonder landschap

De inpassing van een zonnepark in de omgeving en het versterken van biodiversiteit vindt Statkraft belangrijk. Daar besteden we extra aandacht aan.

Het landschap van het Hobertsveld is bijzonder. Hier zijn nog oude Roermeanders terug te vinden en deze maken we herkenbaar in het zonneveld door inhammen van de Roermeanders vrij te houden van zonnepanelen en deze te benadrukken met aanleg van poelen. Deze zijn daarnaast potentieel leefgebied voor amfibieën en libellen en functioneren als drinkplek voor zoogdieren en vogels.

We respecteren het glooiende terrein door de opstelling van de zonnepanelen aan te passen aan de hoogteverschillen.

Met de komst van zonnepark maakt het soortenarme akkerland plaats voor kruidenrijk grasland, wat bestaande biodiversiteit ten goede komt. Verder plaatsen we nestkasen voor de torenvalk en vleermuizen. En planten we een eiken-berkenbosje aan, aaangevuld met struweel voor een gevarieerd voedselaanbod voor diersoorten zoals de das en reewild.

IllustrationIn de opstelling van het zonnepark is bovendien gezorgd voor behoud van waterbergend vermogen van het perceel. Met een vlinderopstelling (omgekeerde oost-westopstelling) bereikt meer zonlicht en neerslag de bodem onder de panelen, waardoor extremere neerslag – wat door klimaatverandering vaker voorkomt – opgevangen wordt. De vlinderopstelling heeft ook een positief effect op de natuurontwikkeling en het bodemleven onder de panelen.

illustration

 

Vragen over dit energiepark?

portrait of celine
Cèline Berserik
Project Developer