Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Meeden Midden-Groningen

Netherlands / Zonne-energie / Project

In de gemeente Midden-Groningen werkt Statkraft aan de ontwikkeling van een zonnepark aan de N33 ten zuiden van de spoorlijn Groningen – Winschoten. Momenteel vinden nog gesprekken met diverse betrokkenen en de gemeente plaats. Het geplande zonnepark is ongeveer 85 hectare groot en kan duurzaam voorzien in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 30.000 huishoudens.

Het gebied voor het zonnepark Meeden valt binnen het gebied dat door de gemeente eind 2019 is aangewezen voor zonneparken. De gemeenteraad is met dit gebied akkoord gegaan. In 2030 wil de gemeente de CO2 uitstoot met 55% hebben teruggebracht (duurzaamheidsvisie). Met het vergroten van de duurzame energieproductie wordt gestreefd naar 25% duurzame energie geproduceerd binnen de gemeente in 2030.

 

Plan Zonnepark Meeden Midden-Groningen
 

De Feiten

 • 91 GWH
  Jaarlijkse productie
 • 85 hectare
  Totale oppervlakte zonneweide
 • +/- 30.000
  Huishoudens
 • 49.875 ton CO2
  CO2 winst

Tijdlijn

 • Ontwerp

 • Principeverzoek

 • Vergunning

 • SDE Subsidie

 • Bouw

 • Monitoring

Locatie

De geplande zonneweide valt binnen het gebied dat door de gemeente eind 2019 is aangewezen voor zonneparken. Het plangebied valt binnen de percelen van twee grondeigenaren, aansluitend aan de spoorlijn Zuidbroek-Scheemda en ten oosten van de N33. Het gebied wordt doorkruist door de Vennenweg.

De eerste woningen van Zuidbroek liggen op circa 1,2 kilometer afstand, de woningen in Muntendam liggen op meer dan 2,5 km en de eerste woningen van Meeden liggen op circa 1,8 kilometer; allen gemeten vanaf de grens van het zonnepark. Het gebied wordt gekenmerkt door grootschalig verkavelde percelen; een landschap dat in de jaren 80 is ontstaan na de verkaveling van het oorspronkelijke kleinschalige landschap.

Locatiekaart op volledig scherm

Opens in new tab or window

Participatie omwonenden

Het is ons uitgangspunt dat zoveel mogelijk omwonenden financieel deel kunnen nemen in het park en mee profiteren. Dan wordt het echt een park van de mensen uit Midden-Groningen.

Hiervoor worden momenteel verschillende opties onderzocht, zoals bijvoorbeeld de kans aan omwonenden om voor 50% mede-eigenaar van het park te worden via aandelen. Een variant hierop is om met een groep bewoners of energiecoöperatie een specifiek deel van het park volledig in eigendom te nemen. Daarnaast is de inzet van obligaties een alternatieve optie, met een zeker rendement en zekere teruggaaf van de inleg. Voor omwonenden hanteren we een lagere prijs of eerste gratis obligatie. In plaats van een investering is een fonds voor initiatieven in de regio ook mogelijk.

Het komende jaar voeren we gesprekken met omwonenden om de wensen te peilen. Zo spreken we ook met de energiecoöperaties in de gemeente. Heeft u suggesties? Neem dan contact op.

Biodiversiteit

Het plan voor een zonneweide ligt in een gebied waar momenteel landbouw op plaatsvindt, met grote percelen en met beperkte natuurlijke soorten aan planten en dieren. Met het zonnepark willen we als Statkraft in ieder geval zorgen voor een toename aan de natuur in het gebied, minimaal 25% van het plangebied wordt ingevuld met landschappelijke inpassing en ruimte voor biodiversiteit, er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Hoe we dat precies vormgeven bespreken we graag met de omwonenden en met natuurorganisaties.

Wij denken hierin bijvoorbeeld na over het aanleggen van een brede natuurlijke zone boven de gasleiding die door het terrein loopt. Een alternatieve invulling is deze zone te gebruiken om een mozaïek van extensieve teelt van diverse (oude) landbouwgewassen toe te passen, met om de 100 tot 250 meter een ander gewas. Daarnaast grenzen de noord- en westkant van het park recreatieve paden. Daar willen we een brede strook met natuurlijke beplanting aanbrengen.

Vragen over dit energiepark?

Martijn van der Pouw
Martijn van der Pouw
Business Development Manager