Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Lange Runde

06 Jan, 2021

rundedal-zonnepark-above.jpg

De kassen zijn nooit gebouwd en daarom werd de grond verder gebruikt voor landbouwdoeleinden. Emmen was één van de eerste gemeenten in Nederland met een beleid voor het bouwen van zonneparken om bij te dragen aan de landelijke energietransitie. De gemeente Emmen zag als eigenaar van de grond de voordelen in van het ontvangen van meer huur én van lokaal geproduceerde duurzame energie. 

De eerste gesprekken met de gemeente zijn in 2015 gevoerd, daarna is tegen eind 2016 de vereiste SDE+subsidie verkregen. Binnen een jaar zijn de noodzakelijke bouwvoorbereidingen getroffen en is het park daadwerkelijk gerealiseerd.

Het zonnepark begon op 21 december 2017 energie te leveren aan het lokale elektriciteitsnet. Het park genereert voldoende energie om aan de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ongeveer 4000 lokale huishoudens te voldoen.

In het park staan 118.200 First Solar Series 4 dunne film panelen met elk een vermogen van 120 W. Er zijn vier centrale SMA-omvormers van elk 2,5 MVA die de geproduceerde DC stroom omzetten in AC stroom die aan het lokale elektriciteitsnet wordt geleverd. Het zonnepark is 17 hectare groot en de tafels met modules zijn op het hoogste punt drie meter hoog.

Als onderdeel van onze nieuwe strategie, heeft Statkraft in september 2018 de meerderheid van de aandelen in het zonnepark verkocht aan derden. De meerderheidsaandeelhouder in het zonnepark is nu Blue Elephant Energy, een investeringsmanager welke wind en zonnepark in voornamelijk Noord West Europa aankoopt en exploiteert. Los van het minderheidsaandeel in het zonnepark, blijft Statkraft verantwordelijk voor het onderhouden van de contacten met de lokale stakeholders, terwijl Blue Elephant Energy het zonnepark exploiteert en onderhoudt.