Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Governance

Zowel voor onze invulling van duurzaamheid als wat betreft onze bedrijfsstrategie en internationale ontwikkelingen, spelen wij voortdurend in op nieuwe situaties. Het beheersysteem van Statkraft omvat beleid en eisen die ons bij onze dagelijkse werkzaamheden begeleiden.

Onze kernprincipes

In de Gedragscode van Statkraft – die is gevalideerd door de Raad van Bestuur – staan onze basisprincipes voor duurzaam en verantwoord gedrag beschreven. De Gedragscode is van toepassing op alle bedrijven van de Statkraft Group en op alle personen die voor hen werken, waar ook ter wereld. Onze verwachtingen ten aanzien van onze leveranciers staan beschreven in de Gedragscode voor Leveranciers van Statkraft en van alle zakelijke partners wordt verwacht dat zij zich houden aan gelijkwaardige normen.

De Statkraft Way

Duurzaamheid is een inherent onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Dit vindt zijn weerslag in ons beheersysteem, dat wij ‘the Statkraft Way’ noemen. Dit systeem regelt de manier waarop wij zaken doen en vormt de basis voor een continue verbetering van onze activiteiten. Het geeft ook de richting aan voor de manier waarop we met duurzaamheidsvraagstukken omgaan.

 

Turbine wheel representing levels of governing documents

Wetten, voorschriften en richtlijnen

Als Noorse onderneming houden wij ons aan de Noorse wet- en regelgeving en aan de geldende wet- en regelgeving in de landen waar wij actief zijn. Bij het ontwikkelen van ons beleid baseren wij ons daarnaast op relevante internationale kaders en richtlijnen, waaronder de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen voor ondernemingen en mensenrechten. Voor nieuwe bedrijfsactiviteiten wordt rekening gehouden met de ‘Performance Standards on Environmental and Social Sustainability’ van het IFC.

Prestaties

Statkraft heeft kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) in kaart gebracht die tevens betrekking hebben op duurzaamheidskwesties, zoals gezondheid en veiligheid, milieu en bedrijfsethiek. Onze prestaties op dit gebied worden periodiek beoordeeld door het Corporate Management en de Raad van Bestuur. Duurzaamheidskwesties maken bovendien deel uit van de het plan en de werkzaamheden van Corporate Audit.Gerelateerde content