Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Verantwoorde toeleveringsketen

Statkraft streeft naar een verantwoorde bedrijfsvoering door middel van een inkoopbeleid dat erop is gericht om negatieve gevolgen voor mens, maatschappij en milieu te vermijden. In onze gedragscode voor leveranciers is vastgelegd welke eisen wij stellen aan onze zakelijke partners en wij bewaken actief of onze leveranciers zich aan de gedragscode houden.

Inzicht in onze toeleveringsketen

Statkraft doet zaken met diverse leveranciers, van grote internationale bedrijven tot kleinere, lokale leveranciers in uiteenlopende sectoren. Inzicht in de risico's in de toeleveringsketen is essentieel voor het succes van onze onderneming.

Om de voornaamste risico's in de toeleveringsketen te beheersen, hebben we gekozen voor een op risico's gebaseerde benadering, die uiteenvalt in pre-kwalificatie, evaluatie en contractering met leveranciers. Het belangrijkste doel is te waarborgen dat uitsluitend bedrijven die aan onze normen voldoen, leverancier kunnen worden van onze onderneming. In het kader van de contractstrategie voeren wij een due diligence uit ten aanzien van leveranciers op basis van bekende en potentiële grote risico's. Wij hanteren een op risico's gebaseerde benadering en streven ernaar onze leveranciers zoveel mogelijk te beoordelen op basis van activiteiten, land en waarde. Het voornaamste doel is ervoor te zorgen dat wij uitsluitend contracten afsluiten met leveranciers die aan onze normen voldoen.

Gedragscode voor Leveranciers

Onze Gedragscode voor Leveranciers vormt de grondslag voor ons toeleveringsketenbeheer. Deze gedragscode heeft betrekking op gezondheid en veiligheid, milieu en klimaat, mensenrechten, werknemersrechten en bedrijfsethiek. De leveranciers van Statkraft zijn verplicht te voldoen aan de eisen die in dit document worden gesteld en waarin onze commitment aan verantwoord zakendoen is vastgelegd.

Bedrijven die inschrijven op contracten worden in het kader van het aanbestedingstraject geïnformeerd over de eisen in de Gedragscode voor Leveranciers. De Gedragscode voor Leveranciers en contractclausules die Statkraft het recht geven om de prestaties van leveranciers te controleren, maken deel uit van alle contracten.

Audits en controles

Om de prestaties van de leveranciers te verbeteren, onderwerpen wij onze leveranciers aan controles en audits.

Woman

"Wij organiseren onze inkoopactiviteiten zodanig dat we de best mogelijke waarde en voorwaarden verkrijgen en schadelijke gevolgen voor mens, maatschappij en milieu in onze toeleveringsketens voorkomen."

Birgitte Ringstad Vartdal
EVP European Wind and Solar


Gerelateerde content