Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Dialoog met belanghebbenden

Om aan meer mensen hernieuwbare energie te kunnen leveren, is samenwerking met verschillende belanghebbenden onmisbaar. Daarom zetten we ons in voor een open dialoog over duurzaamheidskwesties met alle stakeholders die betrokken zijn bij onze activiteiten of er mogelijk effecten van ondervinden.

Farmer in field
Devoll, Albania
Photo: Eduard Pagria

Dialoog met belanghebbenden in de hele waardeketen

In onze waardeketen zijn verschillende belanghebbenden betrokken. Wij exploiteren waterkrachtcentrales die al meer dan een halve eeuw gemeenschappen van stroom voorzien. En momenteel zijn we bezig met het bouwen gloednieuwe waterkracht-, wind- en zonne-energiecentrales. Bij al deze activiteiten zijn we afhankelijk van hechte relaties met derden.

We gaan de dialoog aan met onze partners om informatie te delen, hun behoeften beter te begrijpen en oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke uitdagingen. Deze dialoog levert een waardevolle inbreng voor onze dagelijkse activiteiten. Dit helpt ons om onze relaties en onze bedrijfspraktijken doorlopend te verbeteren en te versterken.

Onze belanghebbenden

Wij zijn altijd in dialoog met uiteenlopende belanghebbenden. Hieronder enkele voorbeelden:

Onze eigenaar

Statkraft is – via het Noorse ministerie van Handel, Industrie en Visserij – eigendom van het Noorse volk.

Overheden

We voeren een constante dialoog met lokale, nationale en internationale overheden om de belangrijkste beleidsmakers te voorzien van actuele informatie over de projecten van Statkraft en het belang van hernieuwbare energie in de groene transitie.

Financiële instellingen

We zijn in dialoog met investeerders en financiële instellingen, die een groeiende aandacht voor duurzaamheid ontwikkelen. Investeerders stellen Statkraft in staat om verder te groeien op het gebied van hernieuwbare energie en ondersteunen de wereldwijde transitie naar een duurzamer energiesysteem. Naast financiering bieden onze voornaamste banken diensten aan die de lopende activiteiten ondersteunen en de risico's voor onze eigenaar en investeerders beperken. Statkraft hecht aan een constructieve dialoog met investeerders en financiële instellingen en informeert hen met betrekking tot duurzaamheid.

Lokale gemeenschappen

We zijn gedurende de volledige levenscyclus van onze projecten en activiteiten in gesprek met lokale gemeenschappen. Al vanaf het moment dat er beslissingen worden genomen nog voordat er investeringen worden gepleegd, voeren we overleg en gaan we de dialoog aan met naburige gemeenschappen en mogelijk getroffen huishoudens. Tijdens bouwprojecten zetten we overleg- en contactkanalen op, inclusief bezwaar- en communicatiemechanismen.

Werknemers

Wij werken voortdurend aan een werkomgeving die gekenmerkt wordt door inclusiviteit en wederzijds respect. Wij zijn overtuigd pleitbezorger van diversiteit, werknemersrechten en gelijke behandeling, zodat werknemers graag bij Statkraft werken.

We houden jaarlijks een werknemersenquête om onze organisatie en de bedrijfsleiding te beoordelen. Hierin komen onderwerpen als leiderschap, samenwerking, arbeidsomstandigheden en persoonlijke ontwikkeling aan de orde.

Leveranciers

We werken samen met onze leveranciers om te waarborgen dat er strenge duurzaamheidsnormen worden geïmplementeerd. Om aan te zetten tot nog meer verbetering, voorzien wij in trainingen, beoordelingen, inspecties en audits om naleving van de normen te waarborgen.

Maatschappelijke organisaties

Wij voeren op uiteenlopende manieren de dialoog met maatschappelijke organisaties. Zo werken we op projectniveau samen met lokale organisaties om activiteiten voor de gemeenschap te verrichten, leren we de behoeften van de lokale gemeenschappen kennen en zoeken we naar positieve synergieën tussen onze activiteiten en die van hen. Op nationaal niveau werken we samen met verschillende organisaties, zowel bilateraal als via duurzaamheidsnetwerken.

Netwerken

Onze werkzaamheden inzake interne governance worden aangevuld met externe netwerken waarin we ervaringen en beste praktijken uitwisselen. Zo maakt Statkraft onder meer deel uit van het Global Compact Norway Network, de Norwegian Business and Industry Security Council (NSR) en het Nordic Business Network for Human Rights.Gerelateerde content