Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Onze benadering van duurzaamheid

In onze organisatie staan duurzaamheid en verantwoordelijkheid centraal. De Sustainable Development Goals (SDG's) geven richting aan onze werkzaamheden en we laten ons leiden door internationale kaders en goede voorbeelden. Daarnaast vormt de dialoog met onze belanghebbenden een essentieel onderdeel van onze werkwijze.

Person pointing
Photo: Alexander Hagstadius

Governance

Zowel voor onze invulling van duurzaamheid als wat betreft onze bedrijfsstrategie en internationale ontwikkelingen, spelen wij voortdurend in op nieuwe situaties. Het beheersysteem van Statkraft omvat beleid en eisen die ons bij onze dagelijkse werkzaamheden begeleiden.

Read more

People working at construction site
Photo: Eduard Pagria

Verantwoorde toeleveringsketen

Statkraft streeft naar een verantwoorde bedrijfsvoering door middel van een inkoopbeleid dat erop is gericht om negatieve gevolgen voor mens, maatschappij en milieu te vermijden. In onze gedragscode voor leveranciers is vastgelegd welke eisen wij stellen aan onze zakelijke partners en wij bewaken actief of onze leveranciers zich aan de gedragscode houden.

Read more

Dialoog met belanghebbenden

Om aan meer mensen hernieuwbare energie te kunnen leveren, is samenwerking met verschillende belanghebbenden onmisbaar. Daarom zetten we ons in voor een open dialoog over duurzaamheidskwesties met alle stakeholders die betrokken zijn bij onze activiteiten of er mogelijk effecten van ondervinden.

Lees meer

Sun shining through leaves
Photo: Patrick Hendry on Unsplash

Onze beloften

Om aan meer mensen hernieuwbare energie te kunnen leveren, is samenwerking met verschillende belanghebbenden onmisbaar.

Lees meer