Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Werk en diversiteit

Onze mensen zijn ons grootste goed. Daarom zetten wij ons in voor een werkomgeving die wordt gekenmerkt door gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit en wederzijds respect voor onze 4.000 werknemers.

Diversiteit op de werkplek

Wij geloven in de kracht van unieke mensen en zijn ervan overtuigd dat diversiteit op het gebied van achtergrond, vaardigheden en gender het succes van onze onderneming verklaart.

Naast ons sterke, wereldwijd geldende beleid inzake arbeidspraktijken hebben we ook een aantal landspecifieke initiatieven uitgerold die gericht zijn op het verbeteren van onze werkcultuur door middel van meer gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit en wederzijds respect.

Om een beter beeld te krijgen van hoe we op die vlakken presteren en waar we het nog beter zouden moeten doen, houden we bij hoe werknemers in de loop van de tijd bepaalde zaken ervaren. Ook hebben wij verschillende trainings- en bewustwordingsprogramma's geïnitieerd om ervoor te zorgen dat onze mensen waardig worden behandeld en om discriminatie te voorkomen.

We leggen binnen onze onderneming in het bijzonder de nadruk op genderdiversiteit en zijn van mening dat vrouwen onbeperkt en effectief moeten kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en evenveel kans op een leidinggevende positie moeten kunnen maken als hun mannelijke collega's. Onze huidige doelstelling is om ten minste 40% van de hoogste managementfuncties door vrouwen te laten vervullen. Momenteel zitten we op 27 procent en we hebben nieuwe initiatieven, waaronder een cursus over onbewuste vooroordelen, geïntroduceerd om de stijgende lijn voort te zetten.

Female Statkraft employee
Photo: Tine Poppe

40% vrouwen

Op de lange termijn willen we dat 40% van de hoogste managementfuncties door vrouwen wordt vervuld.

Benadering en initiatieven voor strenge arbeidsnormen

We hebben een sterke reputatie op het gebied van verantwoord en rechtvaardig zakendoen en zijn in de gelegenheid om onze traditie van strenge normen te bevorderen.

Waar we ook werken, onze werknemers en opdrachtnemers moeten onder veilige omstandigheden en eerlijke voorwaarden werken. Wij ondersteunen en respecteren internationaal erkende werknemersrechten, we geloven in gelijke behandeling en voeren een nultolerantiebeleid ten aanzien van discriminatie, pesten en intimidatie.

Ook eerbiedigen en steunen wij de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, de uitbanning van alle vormen van dwangarbeid en de beëindiging van kinderarbeid.Gerelateerde content