Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Gedeelde waarden

Wij zijn van mening dat wij, als aanvoerder van de transitie naar hernieuwbare energie, ook zaken moeten doen op een manier die gedeelde waarde creëert voor zowel onszelf als voor de landen en gemeenschappen waar we actief zijn.

Een systematische benadering van dialoog met de gemeenschap

Veel vormen van energieopwekking raken het leven van mensen rechtstreeks. Zonne-energie, windenergie en waterkracht zijn allemaal landintensieve vormen van energieopwekking en het aantal lokale gemeenschappen dat rechtstreeks door onze activiteiten wordt getroffen, zal eerder toe- dan afnemen. We zijn vastbesloten om alles in het werk te stellen om innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen op het gebied van de maatschappelijke en economische ontwikkeling op de locaties waar we actief zijn.

Door in gesprek te zijn met de lokale gemeenschappen bekijken we actief hoe wij met onze activiteiten ook waarde kunnen creëren voor de gemeenschappen te midden waarvan en de landen waarin we opereren. Bij de aanvang van nieuwe bouwprojecten ontplooien we initiatieven die de lokale gemeenschappen ten goede komen.

Als we nieuwe gebieden betreden of tijdens de fase voorafgaand aan de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden gaan we het gesprek aan met belanghebbenden om een beter beeld te krijgen van wat voor hen belangrijk is, wat er van ons wordt verwacht en hoe we goede oplossingen kunnen vinden voor gemeenschappelijke uitdagingen. Bewustwordingsprogramma's zijn voor ons een belangrijk instrument om gemeenschappen voor te lichten over de voordelen van duurzame-energieprogramma's. Ook andere vormen van investeren in de gemeenschap stellen ons in staat om een betekenisvolle rol te kunnen spelen ook buiten het leveren van schone energie.

Werken met gemeenschapsontwikkeling

Statkraft beoordeelt en beheert de impact die zij uitoefent in overeenstemming met internationale kaders, zoals de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN. Voor nieuwe projecten bieden de Performance Standards on Environmental and Social Sustainability van de International Finance Corporation een behulpzame leidraad.Related content