Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Veiligheid

Als internationaal opererende energieonderneming die werkt met grote en complexe technologie staan we bloot aan uiteenlopende veiligheidsrisico's. We werken voortdurend aan het beperken van deze risico's voor de veiligheid van onze mensen, bedrijfsmiddelen en activiteiten.

Een systematische aanpak van risicobeperking

Als wij over veiligheid spreken, dan doelen wij hier op drie belangrijke onderdelen:

• fysieke veiligheid
• veiligheid van onze werknemers
• cyberveiligheid (veiligheid op ICT-gebied)

Aangezien de wereld steeds meer verbonden raakt, is het beschermen van deze gebieden een hele uitdaging. Voor het beoordelen van risico's kiezen wij voor een systematische benadering, door het analyseren van bedreigingen, kwetsbaarheden en gevolgen. Nadat we de risico's hebben geanalyseerd, treffen we maatregelen om ze waar mogelijk te beperken.

Onze aandachtsgebieden

Om de veiligheidsrisico's waarmee we worden geconfronteerd te beperken, richten we onze inspanningen enerzijds op het verbeteren van onze processen en capaciteiten ten behoeve van veiligheidsbeheer en anderzijds op het vergroten van de bewustwording onder – en het bevorderen van veilig gedrag van – onze werknemers. Onze benadering inzake veiligheid is voortdurend in ontwikkeling om in de pas te lopen met nieuwe soorten opkomende dreigingen en met veranderingen in de nationale veiligheidsvoorschriften in de landen waar we actief zijn.

Fysieke veiligheid

Wij beveiligen onze gebouwen, installaties en infrastructuur tegen ongeautoriseerde toegang om deze te beschermen tegen dreigingen van buitenaf en vandalisme, maar ook voor de veiligheid van de gemeenschappen die in de nabijheid van onze installaties wonen. Onze voorzorgsmaatregelen voor noodsituaties zijn ontworpen om op een gestructureerde en systematische manier te handelen bij calamiteiten. We voeren regelmatig oefeningen uit in onze business units, lokale vestigingen en elektriciteitscentrales.

Veiligheid van onze werknemers

Dreiging van binnenuit wordt vaak genoemd als een ernstig probleem voor zowel particuliere als overheidsbedrijven. Om dit risico te beheersen, is het onder andere nodig om veiligheidsprocedures en -praktijken te integreren binnen de gehele cyclus van het dienstverband, vanaf werving en selectie tot en met de uiteindelijke beëindiging van de arbeidsrelatie.

Cyberveiligheid en informatieveiligheid

Onze informatie is een waardevol bezit en het eigendom van de verschillende organisatieonderdelen van de onderneming. Via bewustwordingscampagnes en opleiding werken we aan een sterke veiligheidscultuur inzake informatie, waarbij we ook aandacht hebben voor dreigingen als phishing-e-mails en oplichting via de telefoon.

We zien een algemene toename van cyberaanvallen, zowel in aantal als in geraffineerdheid. We werken voortdurend aan het verbeteren van onze operationele capaciteiten om gebeurtenissen in het cyberdomein te beschermen, op te sporen en af te handelen. Ons cybersecurityteam ontfermt zich over cyberincidenten en brengt vitale bedrijfsmiddelen in kaart binnen onze hele onderneming.Gerelateerde content