Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Mensenrechten

Wij zetten ons in voor de eerbiediging van mensenrechten en werken er continu aan om deze te verankeren in onze manier van zakendoen.

Eerbiediging van mensenrechten is voor ons een centraal uitgangspunt en maakt deel uit van onze gedragscode. Ervoor zorgen dat dit inherent wordt aan onze dagelijkse activiteiten is een doorlopend proces, dat due diligence, zo nodig mitigerende activiteiten, en betrokkenheid van belanghebbenden omvat.

Wij nemen sinds 2010 deel aan het Global Compact van de Verenigde Naties en laten ons bij onze dagelijkse activiteiten leiden door de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

Voor nieuwe bouwprojecten laten we ons ook leiden door de Performance Standards on Environmental and Social Sustainability van de International Finance Corporation. Door deze principes in ons beleid en onze processen te integreren, werken we voortdurend aan het respecteren van mensenrechten, niet alleen van onze werknemers en zakenpartners, maar ook van de leden van de gemeenschap die met onze bedrijfsactiviteiten te maken hebben.

Waarborging van mensenrechten

Ons beleid inzake verantwoord ondernemen en gezondheid, veiligheid en milieu beschrijft ons commitment om de mensenrechten te respecteren, wat ook de verplichting tot due diligence omvat. Aan de hand van een op risico's gebaseerde benadering werken wij systematisch aan de integratie van diverse mensenrechtenaspecten in onze kernprocessen, waaronder inkoop, fusies en overnames, HR-management, kapitaalinvesteringen en greenfieldontwikkelingen.

Op corporate-niveau hebben we in onze due diligence inzake mensenrechten de volgende belangrijke mensenrechtenkwesties geïdentificeerd:

  • Als ontwikkelaar en exploitant van hernieuwbare energie worden we geconfronteerd met mensenrechtenrisico's die verband houden met mogelijke negatieve gevolgen voor de gemeenschappen in de omgeving van onze operationele locaties. Ook hebben we in die hoedanigheid te maken met veiligheidsrisico's.
  • Als werkgever staan we voor uitdagingen op het gebied van diversiteit en inclusie in ons personeelsbestand.
  • Als afnemer van goederen en diensten worden we geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van werknemersrechten en arbeidsomstandigheden in onze toeleveringsketen.
  • We erkennen ook dat opleidingen en bewustwording belangrijke instrumenten zijn om de eerbiediging van de mensenrechten in onze processen te waarborgen. Naast algemene opleiding voor alle werknemers bieden we specifieke trainingen op het gebied van mensenrechten voor belangrijke groepen, zoals management- en projectteams.

Focusgebieden

Construction worker with local woman
Peru
Photo: Statkraft

Rechten van inheemse volkeren

Wij hechten zeer aan respect voor de rechten van inheemse volkeren, omdat onze activiteiten impact hebben op hun gemeenschappen. Wij gaan de dialoog aan met deze specifieke groep belanghebbenden om te komen tot oplossingen die rekening houden met zowel onze bedrijfsbelangen als de belangen van die volkeren en om negatieve effecten te voorkomen of te verhelpen.

Man feeling secure at work
Photo: Oliver Tjaden/Statkraft

Veiligheid en mensenrechten

Wij waarborgen de veiligheid van onze activiteiten in overeenstemming met de wetgeving van de landen waar wij actief zijn, en met een operationeel kader dat de eerbiediging van de mensenrechten garandeert. Dit is verankerd in onze grondslagdocumenten. Daarnaast verlangen wij van onze veiligheidsdienstverleners dat zij zich houden aan de ‘Voluntary Principles on Security and Human Rights’ – beginselen inzake veiligheid en mensenrechten waaraan men zich op basis van vrijwilligheid verbindt.Gerelateerde content