Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Klimaatverandering

De komende tien jaar zullen bepalend zijn voor wat ons op het gebied van klimaatverandering te wachten staat, zowel wat betreft het afremmen van als onze aanpassing aan die verandering. We zijn vastbesloten om met onze activiteiten de transitie naar hernieuwbare energie te bespoedigen en tegelijkertijd onze expertise in te zetten om te helpen bij de benodigde aanpassingen.

Ruim een eeuw hernieuwbare energie

Wij wekken al meer dan een eeuw hernieuwbare energie op, voornamelijk dankzij waterkracht, een hulpbron die in Noorwegen ruimschoots voorhanden is. In de afgelopen twintig jaar hebben we onze aandacht daarnaast ook gericht op wind, zon, stadsverwarming en gas in 16 verschillende landen.

In de toekomst zullen we onze expertise op het gebied van hernieuwbare energie en de steeds lager wordende kosten van zon en wind benutten om nog meer huishoudens van hernieuwbare energie te voorzien. Wij zullen onze sterke punten afkomstig uit flexibele waterkracht blijven inzetten om de inherent variabele bronnen van wind en zon te helpen op elkaar af te stemmen en meer typen eindgebruikers aan te sluiten op hernieuwbare-energiebronnen. 

Nog vóór 2025 zullen we nog uitsluitend investeren in hernieuwbare energie, waarbij we onze capaciteiten in zonne- en windenergie zullen verviervoudigen ten opzichte van 2018.

 Man with turbine runner
Photo: Statkraft

We have been making clean energy possible for over a century, long before climate change was a crisis – and we’re the only company of our size to invest 100 per cent of our growth entirely in renewables. Pictured is a man with a turbine runner at Aura power plant in Norway.

Klimaatverandering en Statkraft

Om de temperatuur op onze planeet onder het breekpunt te houden, aan de groeiende vraag te voldoen en het klimaatprobleem te dichten voor de bijna één miljard mensen die geen toegang hebben tot elektriciteit, moeten we het niet deels hebben van hernieuwbare-energiebronnen. We moeten het helemáál hebben van hernieuwbare-energiebronnen. De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer driekwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De transitie naar een systeem van hernieuwbare energie is daarom een noodzakelijk onderdeel, willen we overal ter wereld klimaatverandering binnen de perken houden.

Wat daarnaast nodig is, is dat we ons aan klimaatverandering aanpassen. Onze kernactiviteiten zullen de invloed ondervinden van een veranderend fysiek klimaat en beleidslandschap. Wijzigingen in de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen (bijv. neerslag, afspoeling en wind) kunnen de winstgevendheid van onze assets aanzienlijk beïnvloeden. Toekomstige regelgevingskaders met betrekking tot het klimaat zullen ook hun impact hebben op onze huidige en toekomstige activiteiten en zakelijke kansen.

Uitstoot van broeikasgassen

Hoewel wij een belangrijke leverancier van hernieuwbare energie en warmte zijn, dragen wij ook rechtstreeks bij aan de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk via onze gascentrales. Wij zien gas als een energiebron voor een overgangsperiode, waarbij gasgestookte centrales kolen zullen vervangen, wat positieve effecten heeft op het milieu. Naarmate de capaciteit van hernieuwbare energie verder wordt uitgebreid, zal de behoefte aan gasgestookte centrales afnemen. Daarom zullen wij onze gascapaciteit niet verder uitbreiden.

Daarnaast produceren we CO2-uitstoot in verband met overige exploitatie- en bouwactiviteiten. Statkraft heeft de Climate Neutral Now Pledge, een initiatief van de VN-klimaatconferentie, ondertekend. In het kader daarvan zijn er emissiereductiedoelstellingen vastgesteld en worden onvermijdbare emissies gecompenseerd door middel van gecertificeerde emissiereducties.

Klimaatverandering en waterbeheer

In de toekomst zullen extremere weerpatronen de waterhuishouding onder verhoogde druk zetten. Daarom werken we met geïntegreerde modellen voor waterbeheer om onze waterkrachtinstallaties in gereedheid te brengen voor de verwachte veranderingen in neerslag- en weerpatronen. De methoden die wij gebruiken om ons waterbeheer uit te voeren, kunnen ook worden ingezet om overstromingen als gevolg van extreme weersomstandigheden te beperken en te beheersen. We nemen ook deel aan nationale en internationale projecten om kennis van de gevolgen van de klimaatverandering voor de watervoorraden voortdurend te verbeteren.

Flood in river
Overstroming in Flåm door een hoge hoeveelheid neerslag. Photo: Tore Meek / NTB scanpix

Regelgevingskader

Klimaatbeleid heeft op Statkraft een grote invloed. Wij volgen de ontwikkeling van nationaal, Europees en mondiaal klimaatbeleid op de voet om te kunnen beoordelen hoe het ons zal beïnvloeden. Het is eveneens van cruciaal belang inzicht te krijgen in de ontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie en daaraan gerelateerde technologieën aangezien dit van invloed zal zijn op het tempo van de energietransitie en onze marktpositie. Daarom investeren we flink in marktanalyses om te beschikken over een solide basis voor toekomstige investerings- en exploitatiebeslissingen.

Elk jaar ontwikkelen we een Low Emissions Scenario-rapport waarin we een analyse van de ontwikkelingen op de wereldwijde energiemarkten presenteren.Gerelateerde content