Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Een veilige en gezonde werkplek

We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden die komen kijken bij het aanleggen en gebruiken van een infrastructuur voor hernieuwbare energie niet zonder gevaar zijn en dat alleen de strengste gezondheids- en veiligheidsnormen goed genoeg zijn. Goed zorgen voor mensen vormt de hoeksteen van onze bedrijfscultuur en we streven onverminderd naar een volledige uitbanning van letselgevallen.

Een veilige en gezonde werkomgeving is voor ons een eerste vereiste, waar ook ter wereld, of we nu werken aan, op of in Noorse waterkrachtcentrales of aan Nederlandse zonneprojecten. Wij zetten ons in voor het voorkómen van ongevallen en het bevorderen van een werkplek waar onze werknemers, zakenpartners en lokale belanghebbenden geen letsel of schade oplopen.

Wij willen dat iedereen veilig thuiskomt van het werk en dat iedereen die te maken krijgt met onze activiteiten wordt beschermd. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren en uitbreiden van onze interne en externe initiatieven op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Wij geloven dat een veilige werkomgeving niet zozeer toeval is als wel een kwestie van keuze.

Initiatieven ter voorkoming van ongevallen

Het bouwen van 250 meter hoge windturbines, het installeren van zonnepanelen in uitgestrekte gebieden en het onderhouden van immense waterkrachtconstructies in afgelegen gebieden zijn complexe projecten. Aan veel van onze werkzaamheden zijn risico's verbonden. Onze bouwprojecten, werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden, maar ook onze aanwezigheid op specifieke geografische locaties, reizen en andere zakelijke activiteiten brengen specifieke risico's met zich mee. Helaas hebben we de afgelopen jaren soms ernstige ongevallen moeten optekenen, waarvan een aantal met dodelijke afloop. Ons verbeteringsprogramma, Powered by Care, is in 2015 gelanceerd en wordt voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd om onze cultuur en de resultaten op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) te versterken.

Kerncijfers m.b.t. gezondheid en veiligheid voor 2019 voor werknemers en opdrachtnemers van Statkraft

Dodelijke ongevallen 0
Ongevallen met ernstig letsel 7
Totaal aantal geregistreerde letselgevallen 101
TRI-percentage 4.8

Naarmate onze wereld steeds meer overschakelt naar hernieuwbare-energiesystemen en onze projecten in omvang en aantal toenemen, willen wij binnen onze sector vooroplopen met gezondheids- en veiligheidsnormen die een voorbeeldfunctie vervullen. Een veilige en gezonde werkplek is niet alleen van vitaal belang voor degenen die voor en met ons werken; we zijn ons er eveneens van bewust dat gezondheid en veiligheid ons in staat blijven stellen om economische waarde te creëren door middel van een hoge mate van betrokkenheid, welzijn en productiviteit van de werknemers.

Ter bevordering van de gezondheid en veiligheid gaat onze aandacht uit naar het creëren van een bedrijfscultuur die gebaseerd is op zorg, transparantie, heldere eisen en continue verbetering. Dit vereist inzet en sterke betrokkenheid van zowel managers als werknemers.

Man smiling
""We zijn ervan overtuigd dat ongevallen kunnen worden voorkomen, en we zetten ons in voor een werkplek waar niemand letsel of schade oploopt.”"
Christian Rynning-Tønnesen
CEO

Verwachtingen en normen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen per land verschillen, dus we vertrouwen op onze bedrijfscultuur om onze mensen en belanghebbenden op één lijn te brengen en te beschermen. Wanneer blijkt dat bedrijfspraktijken niet voldoen aan onze normen en doelstellingen, moedigen wij werknemers aan om aan te geven op welke gebieden verbeteringen nodig zijn en om corrigerende maatregelen te nemen door middel van inclusieve probleemoplossing. In Albanië hebben we in samenwerking met lokale managers een ‘veiligheidskamp’ op maat uitgerold om werknemers uit te rusten met de benodigde kennis en de benodigde bewustwording om hun gezondheid en veiligheid in de werkpraktijk te verbeteren.

Gezondheid en veiligheid van de gemeenschap

Wij dragen een verantwoordelijkheid om de lokale gemeenschappen in de buurt van onze energie-infrastructuur te beschermen. Aangezien wij met onze waterkrachtopwekking vaak opereren in de nabijheid van gemeenschappen, wat risico's voor het welzijn van die gemeenschappen met zich mee kan brengen, zijn de veiligheidsmaatregelen voor stuwdammen een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten. Deze maatregelen zijn gebaseerd op wettelijke en reglementaire vereisten, maar we werken ook nauw samen met de gemeenschappen zelf om ervoor te zorgen dat ze zich bewust zijn van de veiligheidsrisico's die onze activiteiten met zich meebrengen, zodat ze de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen in hun dagelijks leven. In Turkije hebben we samengewerkt met plaatselijke scholen om kinderen te onderwijzen over het stuwmeer bij hun stad of dorp en over de bijbehorende risico's.

Man teaching a class of children
Photo: Alf Berg

Safety on the timetable in Turkey.

Levensreddende regels

De ernstige incidenten die zich bij onze werkzaamheden voordoen, komen hoofdzakelijk voor rekening van specifieke werkzaamheden. Om het risico van ernstige en zelfs dodelijke ongevallen te verminderen, hebben we duidelijke veiligheidsvoorschriften geïmplementeerd voor specifieke activiteiten met een hoog risico. Naast de activiteitsspecifieke voorschriften hanteren we de basisregels voor veilig werken, die van toepassing zijn op veel verschillende situaties in ons dagelijks leven.
 • Icon illustrating our Life Saving rules for driving

  Rijden

  Ik rijd veilig, gebruik de veiligheidsgordel en laat mij niet afleiden

 • Icon illustrating our Life Saving rules for work at heights

  Werken op hoogte

  Ik gebruik persoonlijke valbeveiliging als ik op hoogte buiten een beveiligde omgeving werk.

 • Icon representing our Life Saving rules for work with energised systems

  Geactiveerde systemen

  Ik zorg ervoor dat energiebronnen worden geïdentificeerd, gecontroleerd en geïsoleerd.

 • Icon illustrating our Life Saving rules for work in confined space

  Besloten ruimte

  Ik zorg ervoor dat de atmosfeer wordt getest en dat er een tweede persoon aanwezig is voordat ik naar binnen ga.

 • Icon illustrating our Life Saving rules for safe work basics

  Basisregels voor veilig werken

  Ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en welzijn en voor die van anderen.

 • Icon illustrating our Life Saving rules for lifting operations

  Hefwerkzaamheden

  Ik zorg ervoor dat niemand zich in de valzone van een hangende last bevindt.

 • Icon illustrating our Life Saving rules for heavy mobile equiptment

  Zware mobiele apparatuur

  Ik zorg voor een veilige afstand tussen personen en bewegende apparatuur.

 • Icon illustrating our Life Saving rules for ground work

  Werkzaamheden op terreinen

  Ik controleer vóór betreding van een terrein waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of de ondergrond van het terrein stevig genoeg is om grondbewegingen te voorkomen en veilig is verklaard.Gerelateerde content