Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ethisch verantwoord zakendoen en compliance

We streven een leidinggevende rol na in de wereldwijde transitie naar hernieuwbare-energiesystemen en willen ons onderscheiden door op ethisch verantwoorde wijze zaken te doen en met onze belanghebbenden om te gaan. We opereren in uiteenlopende omgevingen en komen regelmatig voor ethische dilemma's te staan. Ons is er alles aan gelegen dat we deze dilemma's op een degelijke manier aanpakken, in overeenstemming met ons beleid van nultolerantie voor corruptie.

Ethiek: goed zijn voor de samenleving en goed voor het bedrijfsleven

Wij geloven dat strenge ethische normen goed zijn voor zowel de samenleving als het bedrijfsleven en we houden ons aan strenge ethische normen in onze bedrijfscultuur en in al onze bedrijfsactiviteiten. Deze toewijding is ingebouwd in onze gedragscode, onze Gedragscode voor Leveranciers, onze strategie en onze bedrijfsprocessen.

We voeren een nultolerantiebeleid inzake corruptie. Wij bieden, geven, accepteren, vragen of ontvangen geen steekpenningen of andere ongepaste voordelen. We zetten ons ook in voor eerlijke concurrentie, vermijden samenwerking met hen die niet op ethisch verantwoorde wijze zakendoen, beschermen persoonsgegevens en voorkomen alle vormen van fraude.

Wij verwachten van iedereen die met en voor ons werkt dat hij of zij onze strenge ethische normen naleeft en sporen iedereen – binnen onze onderneming en externe partijen – aan om zorgen te melden.

In 2019 hebben we ons doel van nul ernstige compliancegerelateerde incidenten behaald. We zijn er trots op dat we dit hebben bereikt, maar beschouwen dit niet als een eindstation. We streven er voortdurend naar om een sterke ethische cultuur te waarborgen en om te handelen telkens wanneer kansen voor verbetering zich voordoen.

Man smiling
"Naleving van de door de samenleving en Statkraft vastgestelde regels over bedrijfsethiek, anticorruptie en andere economische delicten zijn de sleutel tot succes als duurzame onderneming."
Christian Rynning-Tønnesen
CEO

Waarom het ertoe doet

Door ethisch verantwoord te ondernemen verdienen we onze maatschappelijke en juridische vergunning om onze activiteiten uit te voeren. Daarmee vormt ethisch verantwoord ondernemen een hoeksteen van onze onderneming. Ethisch verantwoord ondernemen stelt ons in staat om op integere en professionele wijze excellente producten te leveren, om meer samenwerkingsverbanden mogelijk te maken, om meer contracten binnen te halen en investeringen aan te trekken, en om goodwill op te bouwen bij de gemeenschappen die te maken krijgen met onze werkzaamheden. Het waarborgen van een zuivere bedrijfspraktijken is daarom van cruciaal belang om de energieoplossingen van Statkraft op de lange termijn aantrekkelijk te maken.

Onze benadering en initiatieven

We hebben een uitgebreid programma van activiteiten ontwikkeld op het gebied van bedrijfsethiek en compliance. Het programma is gebaseerd op risico's en richt zich op processen met een hoog risico, zoals bedrijfsontwikkeling, fusies en overnames, en processen in verband met de toeleveringsketen.

Onze activiteiten strekken zich uit over een breed scala aan markten, waarvan sommige hoog scoren op de Corruption Perception Index van Transparency International. Hierdoor staan wij bloot aan ethische risico's. Er is ons dus alles aan gelegen om ons compliance-programma telkens weer aan te passen aan de risico's op de verschillende markten. Een voorbeeld hiervan is Brazilië, waar we een groot aantal uiteenlopende maatregelen hebben getroffen sinds we het zeggenschapsbelang hebben verworven in het bedrijf waarvan wij mede-eigenaar zijn. Dit hield onder meer in dat we deskundigen inschakelden, veelvuldig trainingen verzorgden en initiatieven inzake cultuurontwikkeling ontplooiden.

Belangrijke elementen van onze werkzaamheden inzake compliance

U kunt hieronder meer lezen over de belangrijkste elementen van onze werkzaamheden op het gebied van compliance. We geven tevens enkele voorbeelden van de inspanningen die wij hebben geleverd om een sterke cultuur van bedrijfsethiek binnen de onderneming op te bouwen en in stand te houden.

Compliance-programma

Ons complianceprogramma bestaat uit periodieke risicoanalyses met betrekking tot de bestrijding van corruptie en uit diverse trainings- en communicatie-initiatieven. Het complianceprogramma wordt regelmatig bijgewerkt om nieuwe risico's, die aan het licht zijn gekomen tijdens risicoanalyses, te weerspiegelen.

Zorgen melden (klokkenluiden)

Wij zijn van mening dat het de werkcultuur ten goede komt als er sprake is van openheid en goede communicatie in de hele organisatie. Het melden van zorgen (klokkenluiden) is het melden van mogelijke onwettige, of vermoedens van illegale, handelingen en schendingen van de gedragscode van Statkraft.

Bewustwording en cultuur ontwikkelen

Een fundamenteel onderdeel van ons complianceprogramma is de voortdurende ontwikkeling van bewustwording en cultuur. We hebben diverse initiatieven ontplooid om bewustwording en cultuur op het gebied van bedrijfsethiek binnen het bedrijf verder te ontwikkelen. Ook hebben we een allerlei trainingsproducten ontwikkeld, zowel online als schriftelijk.