Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Duurzaamheid

Het is onze ambitie om bij te dragen aan een duurzamere toekomst door hernieuwbare energie te leveren aan industrieën, bedrijven, gemeenschappen en huizen over de hele wereld. Dit doen we door uitsluitend te investeren in hernieuwbare energie. Tegelijkertijd moet onze bedrijfsvoering duurzaam en verantwoord zijn – en zullen we actief bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoestellingen (SDG’s) die die tegen 2030 bereikt moeten worden.

We dragen hoofdzakelijk bij aan een duurzame toekomst door middel van:

  • onze kernactiviteit: het leveren van hernieuwbare energie
  • onze bedrijfspraktijken: handelen op een duurzame en verantwoorde manier

Om onze bijdrage te maximaliseren, proberen we onze impact in kaart te brengen, implementeren we maatregelen waar dit nodig is en vormt bij ons de follow-up een integraal onderdeel van onze dagelijkse activiteiten. Onze impact kan positief of negatief zijn. Eerlijk zijn over beide dimensies en voortdurend streven naar verbetering staan centraal in de benadering van Statkraft op het gebied van duurzaamheid.

Afbeelding van de belangrijkste duurzaamheidsfeiten 2019

Onze kernactiviteit

Hernieuwbare energie is de sleutel tot de bestrijding van de klimaatverandering, en het merendeel van de door Statkraft geproduceerde energie is afkomstig van hernieuwbare bronnen: waterkracht, wind en zon. Statkraft produceert daarnaast ook warmte en energie uit biomassa en aardgas. In Europa is de productie van gasgestookte elektriciteit bezig de elektriciteitsproductie op basis van steenkool in Europa te verdringen, met een lagere CO2-uitstoot door de elektriciteitssector tot gevolg. Voortaan investeren we echter alleen in bronnen van hernieuwbare energie.

Onze bedrijfspraktijken

Wij zijn ervan overtuigd dat strenge ethische normen goed zijn voor de samenleving en voor het bedrijfsleven. Dat geldt uiteraard ook voor onszelf.  Bij al onze zakelijke activiteiten leven we strenge ethische normen in onze bedrijfscultuur na.

Onze activiteiten zijn erop gericht om milieurisico’s te voorkomen. Dit betekent dat we risicobeoordelingen uitvoeren en waar nodig mitigerende maatregelen treffen. Ook zijn we alert op de impact die we hebben op het milieu, het klimaat en de samenleving, wat soms vraagt om een zorgvuldige afweging van verschillende aandachtspunten.

Bij het ontwikkelen van onze bedrijfsactiviteiten willen we waarde toevoegen voor lokale gemeenschappen waar wij onze activiteiten uitvoeren. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om aan een groenere, rechtvaardiger en inclusieve samenleving te bouwen. Daarom stemmen wij onze activiteiten af op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).