Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Natuur en recreatie

Uitgangspunten Natuur

Om het bodemleven en biodiversiteit te waarborgen, beheren en te monitoren werkt Solarcentury samen met Wageningen Universiteit (WUR), zie hiervoor ook Het Levend Archief. Bij het zaaien van vegetatie onder de panelen wordt rekening gehouden met gebiedseigen soorten die met name de wilde bijen maar ook insecten en vlinders etc. stimuleren. Onder de panelen wordt rekening gehouden met soorten die beter tegen schaduw kunnen en daar waar schapen komen te grazen wordt rekening gehouden met soorten die door schapen gegeten kunnen worden.

Er zal ruim 9 hectare vrijgemaakt worden voor natuurontwikkeling. Lees in het artikel hiernaast wat de huidige staat is van de stortlocatie en hoe we de natuurontwikkeling gaan inrichten.

Uitgangspunten recreatie

Statkraft garandeert dat alle bestaande wandelpaden openbaar toegankelijk blijven én deze wandelpaden worden uitgebreid met andere recreatieve functies.

Er worden verschillende rustpunten gecreëerd en diverse educatieborden worden hier geplaatst zodat recreanten meer te weten komen over het gebied. 

Zie de informatiepunten op de kaart voor een duidelijk overzicht van de recreatieve toevoegingen.

Kaart

Opens in new tab or window

Informeren over de energietransitie

We zullen op de zonneweide omwonenden en recreanten informeren over de ontwikkeling en werking van de zonneweide en de natuurwaarden door diverse educatieve borden te plaatsen. Deze geven uitleg in het Nederlands, Engels en Brabants zodat alle fietsers en wandelaars kennis kunnen opdoen van de energietransitie, duurzaam leven, en de historie van het gebied en de natuur. De percelen van de voormalige vuilstort Leemkuilen in Stiphout hebben een zeer interessante geschiedenis. Met het plaatsen van informatieborden kunnen we kennis overdragen en recreatie vergroten.

Met natuurorganisaties en de lokale wandelclub van de PVGE afdeling Helmond gaan wij onderzoeken wat de beste optie is. Daarbij is onze visie dat de landschappelijke, recreatieve en educatieve kwaliteit en de fiets- en wandelroute beter moet worden dan dat het nu is.

Een rustpunt voor wandelaars

De aanwezige poel ten noorden van de Venstraat krijgt een rustpunt voor wandelaars en fietsers. Daarnaast worden er diverse educatieborden geplaatst. Eén van de grondeigenaren is voornemens om in de oude koeienstal een ontmoetingsplek te creëren waar wandelaars en fietsers gratis een kop koffie of thee met een praatje kunnen krijgen.

De kruising Leemkuilenweg en Venstraat wordt ook voorzien van een rustpunt en zal daarmee een mooie aansluiting zijn op het bestaande wandelknooppuntennetwerk. 

Vincent van Gogh

Nadat de vraag werd gesteld of Vincent van Gogh getekend zou hebben op de planlocatie van Zonneweide Helmond Stiphout, zijn wij op onderzoek uitgegaan om het antwoord hierop te achterhalen. Er is contact opgenomen met het Van Gogh Museum in Amsterdam. Zij geven aan dat het niet bekend is dat Van Gogh in Stiphout heeft getekend.

Conservator/senior onderzoeker Van Gogh Museum:

”Van Gogh geeft zelf geen enkele indicatie waar hij de motieven voor zijn pentekeningen uit maart 1884 vond, met uitzondering van de tuin achter de pastorie.