Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Samen ontwerpen

Na overleg met diverse omwonenden en gemeente Helmond stelt Solarcentury (mei 2021) voor om de volgende vormen van financiële participatie toe te passen:

Op 2 december 2020 hebben wij een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden in ons project ‘Zonneweide Helmond Stiphout’. Hieronder is de presentatie te zien die op deze avond is gepresenteerd. Heeft u vragen met betrekking tot participatie, kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

 

Samen met lokale bedrijven

Wij vinden het belangrijk om lokale bedrijven te betrekken bij de ontwikkeling en bouw van een zonneweide. Daarom slaan wij de handen ineen met lokale bedrijven- en natuurorganisaties om zo lokale werkgelegenheid te creëren. Zo zullen Natuurplatform Helmond en de Brabantse Milieu Federatie betrokken zijn bij de vormgeving van de zonneweide. Met Groen-projectontwikkelaar Du Pré is een intentieverklaring getekend voor hoveniersdiensten. Daarnaast werken we samen met W&E van Kasteren en Van Boxmeer met betrekking tot de plaatsing van insectenhotels en civiele werkzaamheden voor zonneweide Helmond Stiphout.
 

Samen leren

Basisschoolkinderen wordt ‘Praktijkles Red de Bij’ aangeboden, waarbij ze meedoen met planten van bomen/struiken, inzaaien van bloemen/gras en het maken van insecten-bijenhotels. Daarnaast kunnen ze ook rondleidingen op de zonneweide krijgen. Daarnaast bieden we een informatiepakket aan en de optie voor gastlessen over zonne-energie en de energietransitie.

Scholieren van het Jan van Brabant College wordt aangeboden om een snuffelstage, of een vrijwillige stage te komen doen bij Solarcentury – of de mogelijkheid om onderzoek te doen voor hun profielwerkstuk.

Voor zowel basis – als voortgezet onderwijs geldt dat beide welkom zijn voor excursies of lesmateriaal.

 

Planning en proces
 

In het najaar van 2019 heeft Solarcentury de eerste informatiebijeenkomst gehouden en zijn diverse gesprekken met de omwonenden en andere belanghebbenden gevoerd. Vanaf dat moment worden de keukentafelgesprekken doorlopend gevoerd. Vervolgens is het plan aangepast en verder uitgewerkt met gemeente Helmond. Nu het plan meer concreet vorm begint te krijgen nodigen wij u opnieuw uit om mee te denken en mee te ontwikkelen.

Vervolgens wijzigen we indien mogelijk onze plannen aan de hand van uw wensen en gaan we in 2021 de formele procedure doorlopen met de gemeente Helmond. Nadat de vergunning is verleend wordt subsidie aangevraagd. In de figuur hiernaast wordt een mogelijke planning beschreven.

Wij werken volgens de Participatiewaaier zoals deze is uitgelegd in het Klimaatakkoord.

Planning-Stiphout-Q1-2021.jpg_2-1024x870 (1).jpg

Nog vragen?

Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.