Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vooroplopen in duurzame energie

Onze aarde voorzien van volledig duurzame energie. Dat is onze missie. Al ruim 125 jaar werken we aan een schonere wereld waarin alle energie wordt opgewerkt uit duurzame bronnen zoals zon, wind en water.

Samen verduurzamen

Samen maken we het verschil. Als grootste energieproducent van Europa ontwikkelen we zonne- en windparken in Nederland en de rest van de wereld. Dat doen we met boeren, omwonenden, coöperaties en overheden, want iedereen heeft belang bij een schoner klimaat. We starten aansprekende projecten en steunen lokale initiatieven.

Grootschalig opwekken uit zon en wind

Statkraft wekt jaarlijks ruim 62 terrawattuur (TWh) aan schone elektriciteit op. Daarmee verduurzamen we miljoenen huishoudens en bedrijven. Een belangrijk deel van die groene stroom komt van onze efficiënt ingerichte zonne- en windparken. Met een gemiddeld park kunnen we een klein dorp ongeveer 25 jaar lang schone elektriciteit leveren.

Zonneparken

Zonne-energie is de snelst groeiende vorm van hernieuwbare energie in de wereld en binnenkort ook de goedkoopste. Daarom ontwikkelen we zonneparken overal ter wereld, van Zuid-Amerika tot India en Europa. Voortdurend onderzoeken we nieuwe locaties, zodat we op nog meer plekken de kracht van de zon gebruiken. In Nederland zullen er de komende 10 jaar veel nieuwe projecten van de grond komen. Dit is nodig om de doelstellingen die in het Klimaatakkoord zijn afgesproken te halen. Een van de belangrijkste doelen is dat de CO2- uitstoot in 2030 met 49% verminderd is vergeleken met 1990. Ook komt in 2030 alle elektriciteit in Nederland voor 70% uit hernieuwbare bronnen, zoals zon.

Lees meer over onze Zonneparken

Windparken

Al vanaf het begin van deze eeuw zetten wij volop in op windenergie. In de Scandinavische landen en ver daarbuiten hebben we dan ook een sterke reputatie opgebouwd als het gaat om deze energiebron. Ook in Nederland ontwikkelen we diverse duurzame windprojecten. Wij zetten ons in om de klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen, daarom is het van belang dat er de komende jaren meer windparken worden gebouwd. Op die manier halen we het doel dat in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, zoals wind bestaat.

Lees meer over onze Windparken

Hybride parken: zon en wind samen

Statkraft bundelt graag krachten. Op die manier werken we slimmer en versnellen we de energietransitie. Zo ontwikkelen we ook zonne- en windparken samen op één stuk grond. Dat betekent dubbel zo efficiënt energie opwekken en kostenbesparing voor de maatschappij.

lees meer over onze hybride parken

Samenwerking en inspraak

Een schonere wereld is een gezamenlijk doel waar iedereen belang bij heeft. Hebben wij plannen voor het verduurzamen van een locatie met een zonne- of windpark? Dan werken wij samen met landeigenaren, waarbij wij participatie met omwonenden centraal zetten en ondersteunen overheden bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Draagvlak is de basis om verder te gaan.